Gå til innhold

39 Noen dager senere drog Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda

Jesus Kristus viser seg for Maria Magdalena (Alexander Andrejevitsch Ivanov, 1835)

Hva kan vi vite om Maria Magdalena?

Maria Magdalena er nevnt bare 13 ganger i evangeliene. Hun er desto flittigere omtalt i senere skrifter, som dikter videre på historien om henne. Men ingen av disse skriftene blir sett på som gode historiske kilder av seriøse historikere.

Georg Andreas er generalsekretær i Bibelselskapet i Syria. Han er svært takknemlig for gaven fra norske menigheter og forteller at det aldri tidligere har vært drevet et så omfattende bibelspredningsarbeid.

Millioninntekter fra Bibeldagen

Den årlige Bibeldagen er norske menigheters store dugnadsinnsats for bibelmisjon. Hvert år kommer det inn millionbeløp i kirkeofringer denne dagen.

– Innenfor disse gjerdene føler jeg meg trygg, sier fengselsprest Jens Fredrik Brenne.

Bibler til de innsatte

Mange av de innsatte vil gjerne ha en bibel, forteller fengselsprest Jens Fredrik Brenne. Biblene får han fra Bibelselskapet.