Gå til innhold

14 Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise.

Med Alfa Super ønsker Bibelselskapet å inspirere og hjelpe hele familien til å bli bedre kjent med Bibelen.

Nye Alfa Super - få ett nummer gratis

For å inspirere og hjelpe hele familien til å bli bedre kjent med Bibelen presenterer Bibelselskapet nye Alfa Super - en god ressurs for samtale og bibellesning.
Nye, store bibelutgaver på lager

Nye store bibelutgaver

Store bibler med stort tekstbilde og lekkert omslagsdesign.
Webinar: Fortelling eller forkynnelse - bibelundervisning i kirke og skole

Webinar: Fortelling eller forkynnelse

Kunnskap om Bibelen er sentralt i både skolens læreplaner og kirkens trosopplæring for barn og unge. Den norske kirkes medlemsundersøkelse fra 2019 viser at 56% av medlemmene vurderer det som viktig at barn og unge lærer bibelfortellingene.

Å be med Bibelen i krisetider

Å be med Bibelen i krisetider

Bibelen er en spennende bok. Der leser vi tekster som har talt til mennesker gjennom tusener av år. Disse ordene har gitt mening, tro og håp til mennesker i ulike livssituasjoner gjennom alle disse århundrene. Bibelen inviterer oss til å føre samtaler mellom Bibelens tekster og våre egne liv.
Antologi: Veien videre – Arven etter Edin Løvås. Med flere skandinaviske bidragsytere.

Arven etter Edin Løvås

Ny bok: Hvordan har Edin Løvås’ forkynnelse preget den skandinaviske kristenheten? 24 skribenter gir sine refleksjoner i boka «Veien videre».
Sentral-Asia er et krevende arbeidsområde for Bibelselskapene. På tross av forfølgelser kommer likevel nye mennesker til tro og menigheter plantes. I disse landene trenger de kristne «alt»: Kirkebygninger, diakoner, prester - og ikke minst studiemateriell og bibler. Til det trenger vi din hjelp.

Bibler til Sentral-Asia

Sentral-Asia er et krevende arbeidsområde for Bibelselskapene. På tross av forfølgelser kommer likevel nye mennesker til tro og menigheter plantes. I disse landene trenger de kristne «alt»: Kirkebygninger, diakoner, prester - og ikke minst studiemateriell og bibler. Til det trenger vi din hjelp.
 

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO