Gå til innhold

17 På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?»

Omtale i andre medier

Les flere nyheter i andre medier.

2019/5081 - Feiring av ny nordsamisk Bibel i Oslo domkirke 16. november 2019

05.10.19 SakVirksomhet KulturdepartementetSaksnr 2019/5081Vis kontaktinfoTlf. 22 24 90 90 E-post postmottak@kud.dep.no Adresse Postboks 8030 Dep 0030 OSLO

Her er biblene som skal deles ut til alle som vil ha i Stange

24.09.19FERDIG PAKKET: Her er alle biblene som skal deles ut i Stange kommune i slutten av denne uka. Tove Stang Karlsen, Eivind Kjøde Rødal, Andreas Karstad, Lars Aasen og nær

Flere av menighetene setter fokus på bibelen etter aksjonen

24.09.19VALLSET/STANGE: Lyst til å bli bedre kjent med hva bibelen betyr og inneholder? Sokneprest Ralph Knutsen og Vallset menighet er blant dem som inviterer til temakvelder ut

Hva er risikoen med ny bibeloversettelse?

16.09.19KOMMENTAR Vil den nye oversettelsen av Bibelen til nordsamisk skape like mye diskusjon blant brukerne som 1978-oversettelsen til norsk gjorde? Det finnes i alle fall

Skal dele ut bibler til alle som vil ha i Stange

12.09.19STANGE: Lyst på en flunkende ny bibel? Nå går alle menighetene og kristne organisasjoner i Stange sammen om en dør-til-dør-aksjon i kommunen, der alle får tilbud om en

Satte kvote for at alle skulle få kjøpe ny bibel

25.08.19Den nye Bibelen på nordsamisk er en helt ny oversettelse og ikke bare en modernisering av språket i den gamle. - Noen vil synes at der en utfordrende, sier

- Bibeloversettelsen betyr mye for folk

23.08.19Etter over 30 år med oversettelsesarbeid kan de fleste samer endelig lese hele Bibelen på et nordsamisk språk de forstår.

Endelig ny Biibbal!

23.08.19Denne helga er det stor fest i Kautokeino, for nå feires den nye Bibelen i ny nordsamisk språkdrakt - til glede for hele Nordkalotten.

Vil samle nordsamisk språk i Norden

23.08.19DRØMMER: Tuomas Magga fra Finland og Berit Anne Bals Baal fra Norge drømmer om et nordsamisk skriftspråk som er likt på tvers av landegrensene i Sápmi. FOTO: Ingunn

Ny nordsamisk bibeloversettelse

21.08.19Biibbal 2019 lanseres i urfolksspråkenes år, og det er lagt opp til en omfattende markering av den nye samiske bibeloversettelsen i Katuokeino helgen 23. - 25. august.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO