Gå til innhold

17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven.

Omtale i andre medier

Les flere nyheter i andre medier.

Har Bibelselskapet en agenda?

16.06.20Historisk har Bibelselskapet vært forsiktig med å ta stilling i teologiske debatter, men i sin siste bibeloversettelse vil de heller presentere den rette lære enn den riktige oversettelsen.

Bibel 2011 tydeliggjør kirkens lære

16.06.20Når Bibelselskapet sikrer tekstene om Jesus, begrenser de Guds ord.

Bibelen er allemannseie

09.06.20Andrew Wergeland gir en svært misvisende fremstilling av hvordan Bibelen har blitt oversatt opp gjennom tidene.

300 000 kr til bibeloversetting

18.05.20- Sametinget har gitt Det norske bibelselskapet støtte på 300 000 kroner for å fortsette arbeidet med å oversette bibelen til lulesamisk, skriver Sametingen i en pressemelding. Formålet er å fullføre oversettelse av bibeltekster til lulesamisk.

Lost in translation

18.05.20 Joav Melchior Rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund I oversettelsen av den danske Bibel 2020 har man ønsket å gjøre Bibelen tilgjengelig og relevant for folk flest.

Lulesamisk bibeloversettelse

18.05.20Sametinget gir Det norske bibelselskapet 300 000 kroner for å fortsette arbeidet med å oversette bibelen til lulesamisk. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen håper det kan bidra med å styrke synligheten og statusen av lulesamisk språk og kultur.

Ny dansk bibeloversettelse møter kritikk

01.04.20En dansk bibeloversettelse som går inn for å tilgjengeliggjøre innholdet for unge lesere, møter kritikk. Blant annet blir ordet «synd» oversatt til «lovbrudd».

Teksttro bibeloversettelse

05.08.20Debatt ons 05. aug. 2020, kl. 10:50 ons 05. aug. 2020, kl. 10:50 Under overskriften «forfalskning av Bibelen» ber Terje Berentsen om en oppklaring av Bibelselskapets oversettelse av Jes 7,14 og 1 Mos 21,9.

Ny dansk bibeloversettelse erstatter synd med «lovovertrædelse»

31.03.20Bibeloversettelse: Danskenes nye bibel ønsker å være forståelig for en 14-åring. Kritikerne mener det teologiske innholdet forflates.

Bare Bibelen solgte mer enn rådshåndboka

06.02.20Redaksjonen for rådshåndboka består av f.v. Knut Are Hole (KA), Øystein Dahle (KA), Andreas Henriksen Aarflot (Kirkerådet) og Ole Inge Bekkelund (Kirkerådet).

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO