Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

Bibeldagen med bibelutstilling

En utstilling av gamle bibler fra lokalsamfunnet kan engasjere både historisk og kulturelt. Slik kan Bibeldagen markere Bibelens lange historie på stedet. Flere ulike grupper kan engasjeres i arbeidet med utstillingen, som kan settes opp i kirken, biblioteket, et galleri eller et annet sted som passer. Gudstjenesten på Bibeldagen kan markere åpningen av denne utstillingen.

Hvem gjør hva?

  • Menigheten må kunngjøre utstillingen lang tid i forveien, slik at de som eier gamle bibler, får god tid til å respondere på utfordringen.
  • Også billedkunst med bibelske motiver, som broderte bilder med bibelvers, kan inkluderes i utstillingen.
  • Dersom kirkebygningen ikke er egnet til å huse utstillingen, kan både den og gudstjenesten legges til et annet lokale, som biblioteket eller et galleri.
  • Det lokale historielaget eller biblioteket kan få ansvar for å merke og sette opp utstillingen. Husk å avklare hvem som har ansvaret for sikkerheten og forsikringen av biblene.
  • Under gudstjenesten kan noen gamle bibler bæres inn i prosesjon og ligge på et sentralt sted i kirkerommet.
  • Tekstlesningene kan hentes fra noen av de eldre oversettelsene som er i utstillingen. Eventuelt kan en og samme tekst leses fra forskjellige gamle utgaver, slik at menigheten kan høre hvordan den samme teksten lød i tidligere århundrer.
  • Markeringen av gamle bibler kan med fordel kobles sammen med utdeling av nye, til barn eller konfirmanter.
  • De som eier biblene, kan utfordres til å fortelle det de vet om historien deres, for eksempel hvor lenge biblene har vært i familiens eie og hva de vet om personene som har navnet sitt i dem.
  • I forbindelse med utstillingen bør det være anledning til å kjøpe eller bestille nye bibler. Den lokale bokhandelen kan utfordres til å ordne dette.
  • Takkofferet går til bibelspredning i andre land, der mange ikke har en egen bibel.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO