Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Bibeldagen med måltid

I Bibelen er måltidet ofte rammen for fellesskapet mellom mennesker. Også i dag blir mennesker mer åpne for hverandre og for Bibelens budskap når øyne kan møtes over et dekket bord. Bibeldagen kan derfor feires i rammen av et stort fellesmåltid, gjerne med retter fra heftet «Bibelmat». Et annet alternativ er å invitere til et bibelsk måltid før eller etter menighetens gudstjeneste.

På Såmannssøndag handler evangelietekstene om en kornåker, enten den blir sådd (Luk 8,4-15), vokser (Mark 4,26-34) eller er full av ugress (Matt 13,24-30). Da passer det godt å bake byggbrødet i heftet «Bibelmat» og servere i forbindelse med gudstjenesten, gjerne sammen med «Esaus røde linsesuppe». Hvis en i stedet lager vanlig kirkekaffe, passer det godt å bake honningkaken i heftet.

Send gjerne egne forslag og tips til oppskrifter til nettredaksjonen@bibel.no, så kan dere finne dem igjen på bibel.no/bruk-bibelen.

Hvem gjør hva?

  • Menighetskontoret kunngjør måltidet i god tid, særlig hvis det starter før vanlig gudstjenestetid.
  • Konfirmantene eller andre grupper i menigheten kan bake brød eller lage suppe. Sammen med bakingen kan en lese de aktuelle tekstene i heftet «Bibelmat».
  • I en tradisjonell langkirke kan en prøve å dekke bordet i midtgangen, hvis brann- og rømningsforskriftene tillater dette.
  • På bordene kan en lage dekorasjoner der bibler og kornaks er satt sammen, evt. med andre elementer som kan vise at Ordet gir næring til troen.
  • Forkynnelsen kan knyttes til maten som en deler, ved at bibellesninger og korte refleksjoner knyttes til rettene, etter forbilde fra det jødiske påskemåltidet.
  • Kan det brukes lokale råvarer eller produkter i måltidet? Undersøk hvilke muligheter som finnes i lokalmiljøet. Kanskje er det allerede noen i nærområdet som baker byggbrød?
  • Takkofferet går til bibler i andre land, slik at de også kan få Ordet som gir næring til troen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO