Gå til innhold

12 For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.

Bibeldagen med måltid

I Bibelen er måltidet ofte ramma for fellesskapet mellom menneske. Også i dag blir menneske meir opne for kvarandre og for bodskapen i Bibelen når auga kan møtast over eit duka bord. Ein kan difor feira Bibeldagen i ramma av eit stort fellesmåltid, gjerne med retter frå heftet «Bibelmat». Eit anna alternativ er å invitera til eit bibelsk måltid før eller etter gudstenesta i forsamlinga.

På Såmannssundag handlar evangelietekstene om ein kornåker, anten han blir sådd (Luk 8,4-15), veks (Mark 4,26-34) eller er full av ugras (Matt 13,24-30). Då høver det godt å baka byggbrødet i heftet «Bibelmat» og servera i samband med gudstenesta, gjerne saman med «Esaus raude linsesuppe». Viss ein i staden lagar vanleg kyrkjekaffi, høver det godt å baka honningkaka i heftet.

Send gjerne eigne framlegg og tips til oppskrifter til nettredaksjonen@bibel.no, så kan de finna dei att på bibel.no/bruk-bibelen.

Kven gjer kva?

  • Kyrkjekontoret kunngjer måltidet i god tid, særleg dersom det tek til før vanleg gudstenestetid.
  • Konfirmantane eller andre grupper i forsamlinga kan baka brød eller laga suppe. Saman med bakinga kan ein lesa dei aktuelle tekstene i heftet «Bibelmat».
  • I ei tradisjonell langkyrkje kan ein prøva å dekkja bordet i midtgangen, viss brann- og rømmingsforskriftene tillèt dette.
  • På borda kan ein laga dekorasjonar der biblar og kornaks er sette saman, evt. med andre element som kan syna at Ordet gjev næring til trua.
  • Ein kan knyta forkynninga til maten som ein deler, ved at bibellesingar og korte refleksjonar blir knytte til rettene, etter førebilete frå det jødiske påskemåltidet.
  • Kan ein bruka lokale råvarer eller produkt i måltidet? Undersøk kva alternativ som finst i lokalmiljøet. Kanskje det alt er nokon i nærområdet som bakar byggbrød?
  • Takkofferet går til biblar i andre land, slik at dei òg kan få Ordet som gjev næring til trua.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO