Gå til innhold

3 Han dro fra sted til sted, fra Negev og helt til Betel, til det stedet der han før hadde hatt teltet sitt, mellom Betel og Ai,

Bibeldagen og diakoni

Bibelen sier mye om å elske sin neste og vise kjærlighet i handling. Gudstjenesten på Bibeldagen kan ikke bare utfordre oss til å bruke Guds Ord og holde det høyt, men også til å gjøre det Ordet sier. Det mangler noe viktig i vår bibelbruk hvis ikke ordene om nestekjærlighet settes ut i livet.

De siste årene har mange menigheter fått en ny virkelighet tett inn på livet, gjennom mennesker som søker kirkeasyl, asylsøkere som ønsker å konvertere til kristen tro og utenlandske tiggere som tar plass på kirketrappa. Samtidig har menigheten kjente utfordringer i eldre og syke som ikke lenger klarer å lese i Bibelen sin, eller som trenger et fellesskap der de kan lytte til lesninger fra Bibelen.

Menigheten kan knytte kontakt med diakonale institusjoner og organisasjoner i lokalsamfunnet i planleggingen av denne gudstjenesten.

Hvem gjør hva?

Punktene nedenfor er ment som eksempler; de konkrete tiltakene må utformes slik at de passer i lokalmiljøet.

 • Menighetens diakoniutvalg bør i god tid drøfte hvilke grupper en vil gjøre noe for i forbindelse med Bibeldagen.
 • En kan samarbeide med det lokale omsorgs- og sykehjemmet for å kartlegge hvilke brukere som ønsker seg en bibel med stor skrift eller en lydbibel. Også hjemmeboende eldre kan få tilbud om en bibel med stor skrift.
 • En del av takkofferet på Bibeldagen kan gå til bibler til omsorgs- og sykehjemmet, og bibler kan evt. overrekkes til brukere eller ledelse under gudstjenesten.
 • Tekstlesningene på Bibeldagen kan hentes fra «Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen» (Verbum Forlag 2015).
 • Menigheten kan kartlegge hvilke språk som finnes blant flyktninger og asylsøkere i kommunen og hvem som ønsker seg en bibel.
 • Menigheten kan kontakte Bibelselskapet, som har bibler på mer enn 100 språk. Flere utgaver kan skaffes på bestilling. Noe bestillingstid må påregnes.
 • Flyktninger og asylsøkere kan inviteres spesielt til gudstjenesten på Bibeldagen, og menigheten kan dele ut bibler på deres språk.
 • Bibeltekstene i gudstjenesten kan leses på flere forskjellige språk som er representert i lokalsamfunnet.
 • Flyktninger og asylsøkere kan utfordres til å fortelle hvilken plass Bibelen har i deres liv og hvordan Bibelen blir lest i deres hjemland.
 • De som menigheten får kontakt med på denne måten, bør inviteres inn i et fellesskap som en bibelgruppe eller lignende.
 • Menigheten kan kartlegge om det er behov for en fast tekstlesning på andre språk under de faste gudstjenestene.
 • Takkofferet går til arbeidet med å oversette Bibelen til stadig nye språk.