Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Arrangementer på Bibeldagen 2010

I forbindelse med Bibeldagen 30/31 januar deltar Bibelselskapet på arrangementer over hele landet. I tillegg arrangeres en rekke andre gudstjenester og bibeldagsmøter. Se lokalpressen.

Besøk fra Bibelkommisjonen på Cuba og Cubas Kristne Råd. Generalsekretæren for Bibelkommisjonen på Cuba Alain Montana besøker Vestlandet og Nord Norge. Lederen for Cubas Kristne Råd Marcial Miguel Hernández besøker Skien og Bergensområdet.

Arrangementsplanen kan også lastes ned som pdf-dokument.

SANDNES
Søndag 31. jan. kl.11.00
Sandnes menighet.
Generalsekretær Stein Mydske

MANDAL
Lørdag 30. jan. kl.11.00
Adventskirken. Konstanse Raen
Søndag 31. jan. kl.11.00
Mandal kirke. Dag Kjær Smemo
Søndag 31. jan. kl.18.00
Mandal kirke fellesmøte.
Dag Kjær Smemo

KRISTIANSAND
Fredag 29. jan. kl.19.00
Hotell Norge. Dag Kjær Smemo og
Konstanse Raen. Påmelding
Lørdag 30. jan. kl.11.00
Adventkirken. Dag Kjær Smemo
Søndag 31. jan. kl.11.00
Søm kirke. Konstanse Raen

EVJE
Søndag 7. feb. kl.18.00
Felles lovsangkveld.
Monica og Per de Lange deltar

ARENDAL
Søndag 7. feb. kl.11.00
Bjorbekk kirke. Dag Kjær Smemo

TVEDESTRAND
Søndag 31. jan. kl.19.00
Fellesmøte Tvedestrand Bedehus.
Monica og Per de Lange

SKIEN
Lørdag 30. jan. kl.10.30
Adventkirken i Skien. Lederen i
Cubas kristne råd Marcial Miguel
Hernández og Gunnleik Seierstad
Søndag 31. jan. kl.11.00
Skien kirke. Preken ved Lederen i
Cubas kristne råd Marcial Miguel
Hernández. Informasjon
ved Gunnleik Seierstad
Mandag 1. feb. kl.19.00
Tabernaklet Skien. Annerledeskveld
ved Pastor Marcial Miguel
Hernández og Gunnleik Seierstad.

PORSGRUNN
Søndag 31. jan kl.17.00
Storsamling Hovenga L9.
Lovsangsgruppa ”skattekista” for
barna. Gjester: Marcial Miguel
Hernández og Gunnleik Seierstad
Arr: Porsgrunn Kristne Råd og
Porsgrunn Normisjon. 
  OSLO
Søndag 31. jan. kl.11.00
Vestre Frikirke.
Tale v/ Torstein Hansen
Søndag 31. jan. kl.19.00
Trefoldighet menighet.
Prester: Kristian Engelstad Kvalem
og Per Arne Dahl. Musikk: Oslo
Gospelkor og Marius Skjølaas med
Cappella Trinitatis. Gjest: Hans-Erik
Dyvik Husby, alias Jesus Christ
Superstar.

EIDSKOG
Søndag 7. feb. kl.17.00
Eidskog kirke. Fellesmøte med
bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen

HALDEN
Søndag 7. feb. kl.11.00
Kristi menighet. Fellesmøte med
Ingjerd og Sigmund Evensen

VOSS
Torsdag 4. feb. kl.19.30 Sion.
Gjester: Leder i Cubas Kristne Råd,
Marcial Miguel Hernández og
Gunnleik Seierstad. Arr: Kristent
kontaktforum

FOLDNES
Søndag 7. feb. kl.11.00
Foldnes Kyrkje.
Preken ved Leder i Cubas Kristne
Råd, Marcial Miguel Hernandez.
Informasjon Gunnleik Seierstad

SELJE
Søndag 31. jan. kl.11.00
Selje Kyrkje.
Taler Biskop Odd Bondevik

STADT
Søndag 31. jan. kl.18.00
Filadelfia Stadt.
Gjest Biskop Odd Bondevik

ÅLESUND
Lørdag 30. jan. kl.10.30
Adventkirken.
Bibelstudium og gudstjeneste.
Tale ved gen.sekr. Alain Montana fra
Cuba. Informasjon ved bibelmisjonsleder
Bernt G. Olsen.
Lørdag 30. jan. kl.20.00
Sula Frikyrkje.
Ungdomsforeningen
Gjester: Alain Montana fra Cuba og
Bernt G. Olsen.

HERØY
Søndag 31. jan. kl.11.00
Herøy Frikyrkje.
Økumenisk gudstjeneste.
Preken ved Alain Montana fra Cuba.
Informasjon ved Bernt G. Olsen.


  ØRSTA
Søndag 31. jan. kl.19.00
Ørsta Frikyrkje.
Økumenisk gudstjeneste
Tale ved Alain Montana fra Cuba.
Informasjon ved Bernt G. Olsen.

KRISTIANSUND
Onsdag 3. feb. kl.19.00
Kirkelandet Kirke.
Økumenisk Bibelselskap
Gjester: Alain Montana fra Cuba og
Bernt G. Olsen.

TRONDHEIM
Torsdag 4. feb. kl.19.00
Bibelselskap i Erkebispegården.
Gen.sekr. Alain Montano fra Cuba
forteller om kirkeliv og bibelarbeid.
Matservering. Pris kr 100,-.
Påmelding 472 84 714 innen 1. feb.

HEIMDAL
Søndag 31. jan. kl.11.00
Pinsekirken Heimdal.
Felleskirkelig Bibeldagsgudstjeneste
m. gjester.

STEINKJER
Søndag 31. jan. kl.11.00
Steinkjer kirke
Felleskirkelig gudstjeneste.
Preken ved Olav D. Svanholm

BODØ
Fredag 5. feb. kl. 19.00
Ungdomssamling på Betania.
Hva skjer på Cuba? Ved Gen.sekr.
i bibelselskapet på Cuba Alain
Montano
Søndag 7. feb. kl.11.00
Bodin kirke.
Gudstjeneste. Preken ved Alain
Montano.
Søndag 7. feb. kl.17.00
Møte på Betania.
Alain Montano forteller om kirkeliv
og bibelarbeid på Cuba

FAUSKE
Lørdag 6. feb. kl.13.00 - 16.00
Fauske menighetssenter .
Gen.sekr. i bibelselskapet på Cuba,
Alain Montano har bibelundervisning
og forteller om kirkeliv og
bibelarbeid. Bibel, salsa og kaffe.

NARVIK
Lørdag 30. jan. kl.11.00
Gudstjeneste i Narvik kirke.
Preken ved tidligere pastor i
Misjonskirken Ingulf Diesen
Søndag 31. jan. kl.17.00
Samling i Den læstadianske
forsamling. Tidligere pastor i
Misjonskirken Ingulf Diesen deltar
Søndag 31. jan. kl.19.30
Narvik Misjonskirke.
Bibeldagsmøte, preken ved tidligere
pastor i Misjonskirken Ingulf Diesen 

• Bibler til ungdom
• Søndagsskolemateriell
• Materiell til lederopplæring
• Utskifting av bil til bibelkommisjonen

Kirkene på Cuba forteller om gledelig vekst. Mange nye mennesker kommer til tro, flere legges til menigheten og det dannes mange nye kirker. Derfor er det stort behov for mange flere bibler til et land hvor der er fritt frem for å ta inn bibler som er trykket i utlandet. Landet har et godt utdanningssystem som gjør at alle lærer å lese og skrive og alle snakker samme språk, spansk.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO