Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Bibeldagsprosjekt: Cuba

Kirkene på Cuba forteller om gledelig vekst. Mange nye mennesker kommer til tro, flere legges til menigheten og det dannes mange nye kirker. Derfor er det stort behov for flere bibler til et land hvor der er fritt frem å ta inn bibler som er trykket i utlandet. Landet har et godt utdanningssystem som gjør at alle lærer å lese og skrive og alle snakker samme språk, spansk.

Mann med trillebårPå Cuba samarbeider Det Norske Bibelselskap med la Comisión Bíblica - bibelkommisjonen, en avdeling under det kubanske kirkerådet. Etter at Fidel Castro kom til makten gjennom revolusjonen i 1959 og innførte et kommunistisk regime, ble mye av samfunnet endret. Sovjetunionen ble den ledende samarbeidspartneren og politisk oppsto det en skarp spenning i forhold til nabolandet USA, som ikke ligger langt unna.

Bibelkommisjonen på Cuba
For kirkene ble også situasjonen annerledes og ikke minst ble det store endringer for den katolske kirken som tidligere hadde et nært forhold til makthaverne. Men selv om alle kirkene opplevde ulike former for begrensninger i sitt arbeid, ble det aldri noen forfølgelse av de kristne kirkene slik vi kjenner det fra Øst-Europa. I hele tiden etter maktovertakelsen har kirkene kunnet avholde møter og gudstjenester og det har kommet inn bibler fra bibelselskapene utenfor Cuba. Dette er også bakgrunnen for at bibelarbeidet er organisert noe annerledes på Cuba enn i andre land, men i realiteten fungerer bibelkommisjonen som et bibelselskap med den begrensning at man ikke kan sende penger ut av landet for å betale for bibler.

Matmangel og rasjonering
Da Sovjetunionen brøt sammen i 1990 ble mye endret også for Cuba. Det var ikke lenger noen supermakt som var villig til å gi mye penger for å holde regimet i live. Cuba måtte følgelig stramme inn livremmen til en befolkning som allerede hadde lite fra før. Rasjoneringskortene som hadde eksistert helt fra revolusjonen ga stadig mindre mat, og dekker i dag bare deler av behovet for mat og andre viktige varer. De fleste er derfor avhengig av å dyrke en del mat på egen hånd eller på annen måte skaffe seg penger til kjøpe varer i dollarbutikker. Mange har slektninger på fastlandet som hjelper dem.

Toprissystem
I dag har Cuba et toprissystem. En valuta (konvertibel) som må benyttes av utlendinger og som kan kjøpe de fleste varer uten rasjoneringskort. Men de aller fleste cubanere har hele sin inntekt i cubanske pesos og er avhengig av subsidierte priser på varene som er rasjonert som under og etter krigen i Norge. For nordmenn er inntektene neste ufattelig lave med rundt 100 kroner i måneden.

Mangel på bibler
Det er i dag ingen trykkerier på Cuba som kan eller vil trykke kristen litteratur, med unntak av det bibelkommisjonen kan produsere med eget utstyr. Trykkeriene eies av staten, og de bidrar ikke aktivt til å fremme kristen litteratur. Kirkene er i sterk vekst og det er stor mangel på bibler, bibelordbøker og andre oppslagsverk. Alt dette kan importeres dersom det er givere i Norge og andre steder som gir gaver for å betale kostnadene. Kubanske kristne er derfor helt avhengig av vår hjelp for å få flere bibler. Overalt hvor man kommer er det mangel på bibler, og jo lenger utenfor de store byene man kommer, jo vanskeligere er det. Det er vanlig at størstedelen av menigheten mangler egen bibel.

På bibeldagen 2010 vil vi særlig støtte:

  • Bibler til ungdom
  • Søndagsskolemateriell*
  • Materiell til lederopplæring
  • Utskifting av bil til bibelkommisjonen

* Som del av søndagsskolemateriellet skal vi kjøpe inn en stor kopieringsmaskin som vil fungere som et lite trykkeri for bibelkommisjonen. Det er ingen kirker som har slikt utstyr i dag.

Gavekonto

Bibelselskapets kontonr:
3000.16.16869

Faktastoff om Cuba

Bibeldagen 2010 har fokus på Cuba.

Areal: 110,860 km2
Folketall: 11,5 mill.
Hovedstad: Havana
Bnp pr. innbygger: 9 500 USD (2007) (Bnp i Norge: USD 59 300)
  
Offisielt språk: Spansk
Andel av bef som kan lese: 99,8 % (over 15 år)

Religion  
Kristne katolikker: 85 %
Protestanter
Jøder
  

Faktastoff fra CIA World Factbook 2009

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO