Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Tekster til bibeldagen

NT-teksten er hentet fra Bibelselskapets reviderte oversettelse, Det nye testamentet 2005.

Bibeldagen såmannssøndagen
Prekentekst: Mark 4,26-32 - Av seg selv gir jorden grøde

Og han sa: «Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks og til sist modent korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet.»

Han sa: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og får så store grener at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.»
 
Lesetekst: Jer 20,7-9
Du lokket meg, Herre,
og jeg lot meg lokke,
du ble for sterk for meg og vant.
Jeg er til latter hele dagen,
alle spotter meg.
Så ofte jeg taler, må jeg skrike
og rope: «Vold og overfall!»
For Herrens ord er dagen lang
blitt til spott og skam for meg.
Men når jeg tenkte: «Jeg vil glemme ham
og ikke lenger tale i hans navn»,
da ble det som flammende ild i mitt indre,
innestengt i mine ben.
Jeg strevde for å holde det tilbake,
men jeg greide det ikke.
 
Lesetekst: Hebr 4,12-13 
For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO