Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Forslag til innslag på gudstjenester og møter

Aktuelle innslag og aktiviteter til bruk ved gudstjeneste eller møte i forbindelse med Bibeldagen 2010

Alle, kom nå alle Sang:

  • Alle, kom nå alle (klikk til venstre for å forstørre tekst og noter)
  • Syng håp! Nr 68

Bibelutstilling
Sentralt plassert kan en lage en bibelutstilling med
- gamle bibler
- bibler på ulike språk
- ulike bibelutgaver
- bøker om Bibelen

Tekstlesing på ulike språk
I år særlig aktuelt: Spansk språk. Kanskje en skoleelev/student kan lese dagens tekst på spansk?
Generelt: Folk fra andre land eller fra språklige minoriteter kan lese dagens bibeltekst på sitt eget språk for å vise at Bibelen er oversatt til mange språk og skal formidles til folk på et språk de forstår fullt ut.

Bibelkrukken
Ei krukke med bibelkort (små kort med bibelvers) deles ut ved inngangen.
Bibelkrukke og ferdigtrykte bibelvers kan bestilles i Bibelselskapets nettbokhandel eller ved å ringe 22 93 27 32

Trosbekjennelsen
Bruk ordene: "La oss sammen med kristne søsken over hele jorden bekjenne vår hellige tro", som innledning til trosbekjennelsen.

Lysgloben
”Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti” (Salme 119,105)
”Jeg er verdens lys”, sa Jesus (Joh 8,12).

Symbolikken med de små lysene som tennes på det store sentrallyset peker på Guds ord som vår veiviser gjennom livet, og på Jesus Kristus som Ordet og verdens lys. Den runde globen minner oss om et verdensvidt fellesskap og ansvar. Jordkloden hører Herren til! Lysgloben utfordrer oss til å ha omsorg for hele verden generelt, og spesielt for våre kristne søsken.

Åpenbaringstiden er den tiden i kirkeåret som på en særlig måte har globens symbol som tema. 
- Vi trenger å bli minnet om at globen faktisk er en jordklode, og at Guds ord har gyldighet over hele verden.
- Lysgloben utfordrer oss til omsorg og ansvar for våre kristne søsken i verden, og deres ønske om å lese og høre Guds ord.
- Den minner oss om å fullføre kirkens oppdrag, - å bære fram Jesus Kristus, verdens lys til alle folk rundt hele vår klode.

Noen ideer til bruk av lysgloben

  • Under forbønnen: Tenne et lys for de kristne på Cuba. Og for andre misjonsprosjekter og vennskapsgrupper som menigheten måtte ha.
  • Tenne et lys for bibelarbeidet i egen menighet.
  • Til avslutning kan man danne en "fellesskapsring" rundt globen.

Gavekonto

Bibelselskapets kontonr:
3000.16.16869

Faktastoff om Cuba

Bibeldagen 2010 har fokus på Cuba.

Areal: 110,860 km2
Folketall: 11,5 mill.
Hovedstad: Havana
Bnp pr. innbygger: 9 500 USD (2007) (Bnp i Norge: USD 59 300)

Offisielt språk: Spansk
Andel av bef som kan lese: 99,8 % (over 15 år)

Religion
Kristne katolikker: 85 %
Protestanter
Jøder

Faktastoff fra CIA World Factbook 2009

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO