Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Gudstjenesteopplegg

Kommentar til prekenteksten for såmannssøndagen.

Et lite tomatfrø som jeg egenhendig puttet i jorden, ble til en stor plante med over hundre cherry tomater på.


Markus 4,26-32

Innledning
Jeg er gift med en hobby-gartner. Mens snø og vintermørke ennå rår, finner han fram frøene for å begynne å forberede neste sesong.
Gang på gang er jeg blitt forundret over hvor små mange av frøene er og hvor store plantene likevel kan bli. Et lite tomatfrø som jeg egenhendig puttet i jorden, ble til en stor plante med over hundre cherry tomater på. ”Hvilken kraft det var i det lille frøet”, tenkte jeg ofte mens jeg gikk og plukket inn de fine tomatene. Og i hver tomat er det en mengde med frø som igjen kan brukes til å så nye planter. Naturen er ødsel med sine gaver til oss.

Sennepsfrøet
Teksten på årets Bibeldag, handler om frø – det minste av dem alle - sennepsfrøet.
Sennepsfrøet er det minste av frøene som hører til i gruppen av frukttrær. Det kan være så mange som 750 frø pr. gram, og planten eller treet kan bli over to meter høyt. Jesus bruker sennepsfrøet som et bilde på Guds rike. Det kan kanskje synes lite og puslete, men det har, som sennepsfrøet, en iboende kraft til å vokse seg stort og sterkt. Det som en gang for lenge siden begynte med en liten flokk redde disipler, har vokst seg til en verdensbevegelse av mennesker fra mange land og folkeslag. Det startet i det små, men budskapet hadde kraft i seg til å nå til verdens ende. Vi tenker ofte så resultatorientert, uten at det i og for seg er noe negativt i det. Vi er kalt til å være ”såmenn” for Ordet, men det er Ikke alltid vi ser resultater med en gang: Paulus sier: ”Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst.” (1 Kor 3,6)

Automatikk
Dagens tekst er på mange måter en lekse i tålmodighet. Vi vil ofte se resultater og vekst med en gang. Vi moderne mennesker kjenner ofte ikke lenger til verdien av ”å vente”. Teksten lærer oss at ”alt har sin tid”. Frøets vekst må ikke forseres. Gud svarer i sin tid. Frøet blir modent når det skal. ”Guds kvern” maler, selv om det for oss noen ganger kan se ut som om den maler langsomt. Gud må ha mye tålmodighet med oss utålmodige mennesker. Teksten sier det slik: ”Av seg selv gir jorden grøde”. På gresk heter dette uttrykket ”av seg selv”:  AUTOMATE. Det ordet kjenner vi igjen i ”automatisk”. Vi er kalt til å være Guds medarbeidere i verden. Til å være såmenn slik lignelsen om såkornet sier. Vi skal få være med å spre ”de gode nyhetene” om Guds rikets komme. Det som er hos oss allerede, om enn mange ganger skjult til stede, men med en iboende kraft til å gjennomsyre alt, til å bringe total forandring. Vårt oppdrag er å forkynne Ordet om gudsriket, men det er Gud som gir vekst. Vi vet ikke alltid hvordan det skjer, men Ordet tar bolig i et menneske og en forandring skjer. De forskjellige frøene trenger forskjellig veksttid. Det gjør noen ganger troens frø i menneskene også. Guds rike vokser seg stort der hvor Ordet blir forkynt; på hvert sted der dette Ordet skaper handlinger båret fram i tro mot nesten. Det er vår oppgave å forsøke og bygge et rike av kjærlighet og fred på jorden.

Davar & Devir
På hebraisk heter ordet for ”ord”: DAVAR. Det er et dynamisk ord som betyr både ord og gjerning/handling. Guds ”davar” er ikke ”bare” et ord, men det vil alltid også generere en handling. Det er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd (Hebr 4,12), står det. Og det vender aldri tomt tilbake (Jes 55,11). På hebraisk er Det aller helligste i tempelet og telthelligdommen kalt DEVIR. Dit fikk øverstepresten bare lov til å gå inn en gang om året på Den store forsoningsdagen, yom kippur. Inn i dette aller helligste rommet bar øverstepresten folkets synder fram for Gud, og der inne visket han fram det hellige navnet, Herren. Et helt spesielt møte fant sted mellom Gud og folket. Navnet på Det aller helligste, DEVIR, er bygd over samme rot som ordet for ord, DAVAR. Konsonant roten er D-V-R. Det kan vi utlegge slik: Den som tar Guds Ord (Davar) på alvor, hun eller han får som øverstepresten på forsoningsdagen komme inn i Det aller helligste – stedet der Gud lar seg se; stedet der Gud møter mennesket. Det hvor Guds ord blir forkynt, overalt der dette ordet får hender og føtter, der åpnes en vei inn til Det aller helligste (devir). Forhenget blir dratt til side, og Gud møter mennesket ansikt til ansikt.

Elisabeth Levy, bibeloversetter


Forslag til forbønn

Gode Gud, i takknemlighet for det Bibelen betyr for oss, ber vi om at nye mennesker skal komme til tro på deg.
La oss som er din kirke her på jorden møte mennesker med respekt og omsorg.
Slik at flere mennesker kan oppdage Guds ord, og skjønne hva det vil si å være kristen.
Vær med oss og preg oss slik at vi alltid og alle steder søker deg.
Vi ber for folket på Cuba. Og særlig legger vi fram våre kristne søsken i kirker og menigheter som søker fellesskap med deg.
La dem omsluttes av din kjærlighet slik at flere kommer til tro.
Styrk bibelarbeidet i landet slik at alle som ønsker det kan få sin egen bibel.
Vi ber for samarbeidet mellom kirkene i landet.
Herre, la ditt Ord ha fremgang på Cuba.

Forslag til kollekttale

Prosjektet for Bibeldagen 2010 er bibelarbeidet på Cuba. Den karibiske øya er elsket og hatet på grunn av den sosialistiske revolusjonen for 50 år siden. Landet erklærte seg som en ateistisk stat. Det førte til store utfordringer for kirkene, og mange har gjennom årene rømt fra øya.

Ytre sett er lite er forandret på Cuba i dag. Men i de senere årene har kirkene opplevd fornyet styrke, og mange er kommet til tro.

Men det er mangel på ressurser. Og bibler er det stor mangel på. Det gis ikke tillatelse til å trykke bibler på Cuba, men landets bibelselskap har tillatelse til å innføre kristen litteratur som er trykket og betalt i utlandet. Kirkene står klare til å bringe biblene ut til folket.

De innsamlede midlene vil gå til:

  • Bibler til ungdom
  • Søndagsskolemateriell
  • Bibelmateriell til lederopplæring
  • Bil til bibeldistribusjon

Takk for forbønn og økonomisk støtte til bibelarbeidet på Cuba!

Gavekonto

Bibelselskapets kontonr:
3000.16.16869

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO