Gå til innhold

1 
Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort.

Offerpresentasjon og forbønn (bokmål)

Forslag til kollekttale/offerpresentasjon og forbønn på Bibeldagen 2011 (bokmål).
Endre til nynorsk tekst

Forslag til kollekttale/offerpresentasjon:

Prosjektet for Bibeldagen 2011 er bibelarbeidet i Kina:
Kina er verdens mest folkerike land. Et land med stor økonomisk vekst. Folk flytter fra landsbygda inn til byene, tradisjoner forandres, røttene smuldrer opp. Sammen med forventningen om penger og et bedre liv finnes også et åndelig tomrom. Kina har en sterkt voksende kirke der små og store menigheter gror fram. Midt i denne situasjonen opplever kirkene stort behov for bibler.

Fra bibeltrykkeriet i Nanjing trykkes det flere millioner bibler hvert år. Papir til trykking av én bibel koster 10 kroner. Ved å betale for bibelpapiret er vi med på å halvere utsalgsprisen. Denne støtten gjør prisen for en bibel mer overkommelig for de som er fattige.

De innsamlede midlene vil gå til:

  • papir til bibeltrykking i landets eneste bibeltrykkeri
  • oversettelse av Bibelen til minoritetsspråk
  • bibeldeler til utdeling i kirkene
  • litteratur til teologiske seminarer og bibelskoler

Forslag til forbønn

Gode Gud, i takknemlighet for det Bibelen betyr for oss, ber vi om at nye mennesker skal komme til tro på deg. La oss som er din kirke på jorden møte mennesker med respekt og omsorg slik at flere mennesker kan oppdage Guds ord og lære deg å kjenne.

Vi ber for det kinesiske folk. Vi ber for kirken i Kina. Både for de registrerte menighetene og de som vil leve i skjul med sin tro. Vi ber for arbeidet med å trykke og distribuere Bibelen til de mange tusen menighetene i landet. Styrk bibelarbeidet slik at alle som ønsker det kan få sin egen bibel. Herre, la ditt Ord ha framgang i Kina.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO