Gå til innhold

1 
Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort.

Programforslag - blant annet til Barnas Bibeldag

I 2004 oppfordret Bibelselskapet menighetene til å vurdere muligheten av å arrangere en egen Barnas Bibeldag. Vi lar forslaget til opplegg fortsatt ligge på nettsiden, og håper dette kan være motiverende.

Mary Jones fra Wales het jenta som får mye av æren for at det ble stiftet et bibelselskap i England for mer enn 200 år siden. Jubileet ble feiret i 2004, både i England, Norge og i mange andre land. Bibelselskapet utfordrer alle norske menighetene til å arrangere en Barnas bibeldag, der Bibelen for barn og Bibelen i hjemmet står i fokus. Dåpsopplæring og Barnas Bibeldag kan være kombinasjonsmulighet, eller å legge dagen til en søndag med utdeling av barnebibler, bibler til femteklasse eller til konfirmanter. Offeret foreslås delt mellom bibelarbeid for barn og unge i egen menighet, og bibler til barn i andre land.

Programinnslag
Ideer til Barnas Bibeldag - aktiviteter før, under og etter gudstjenesten
Bibelverksted for barn og unge

• Historien om Mary Jones på bokmål og nynorsk
Drama om Mary Jones og hennes bibel
PowerPoint-presentasjon av Mary Jones-historien

For ytterligere informasjon - ta kontakt med Reidun Ask:
telefon 22 93 27 34. 
 

Mary Jones fra Wales

Les historien om jenta som satte det hele i gang:
Bokmål tekst
Nynorsk tekst

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO