Gå til innhold

1 
Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort.

Kinesisk kirkehistorie

Glimt fra kirkehistorien i Kina, som begynner allerede i år 635.

Last ned som Word-dokument


Periode     Begivenheter
635 De første kristne kom fra Syria via Silkeveien til Xi`an. En minnestein fra 781 forteller om disse nestorianske kristne som blant annet oversatte 27 bøker fra syrisk til kinesisk (kanskje noen av disse var bibelske bøker). Den nestorianske gruppen ble borte etter et par hundre år. 
1200–1600  Misjonsframstøt fra den katolske kirken: Jesuitter og fransiskanere, bl.a. Matteo Ricci. Deler av NT ble oversatt til kinesisk.
1814 Robert Morrison (fra Skottland) oversatte hele NT til kinesisk. I 1823 ble hele Bibelen ferdig.
1919 Bibelen oversatt til mandarin, eller talespråket. Er fremdeles den mest brukte bibelversjonen i Kina.
1800-1949 Evangelisk misjon i Kina. Alle misjonærer måtte reise da Mao kom til makten i 1949.
1950-årene Staten tar kontroll over kirkene. Prester ble fengslet og kirker stengt. Kortere perioder med større åpenhet. Kristne begynte å møtes i skjul.
1966-1976 Kulturrevolusjonen. Alle kirker ble stengt. Bibler og religiøs litteratur ble konfiskert og brent. Prester ble fengslet eller omskolert. Kristne ble forfulgt.
1979-1989 Tiden med Mao og «firerbanden» er over. Det blir mer frihet. Kirker og presteskoler åpner igjen. Mange kristne fortsetter i de uregistrerte husmenighetene. Stor kirkevekst. Men noe tilstramning igjen etter juni 1989 (massakren på Den himmelske freds plass i Beijing).
1987 Bibeltrykkeriet i Nanjing åpnes.
2007 For første gang i Kinas kommunistiske partis historie nevnes ordet «religion» i konstitusjonen. Partiet uttrykker ønske om å styrke arbeidet med religiøse saker.
2008 Bibeltrykkeriet i Nanjing utvides. 37.000 km2 (4,5 fotballbaner). Kan trykke 12 millioner bibler årlig. 500 ansatte.
2010 Bibeltrykkeriet i Nanjing har trykket 80 millioner bibler, over 50 millioner bibler er distribuert i Kina.


Last ned som Word-dokument

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO