Gå til innhold

54 Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt: «Sannelig, han var Guds Sønn!»

Bibeldagen 2012

Her finner du informasjon om Bibeldagen 2012:
Bibler til Etiopia

Gudstjeneste i Etiopia


Bibler til Etiopia


Bibelen kan forandre Afrika! I dag ser vi at den sørlige delen av Afrika domineres av de kristne kirkene og store deler av befolkningen bekjenner en kristen tro. I den sentrale og nordlige delen av kontinentet er situasjonen annerledes. Mange stater har en stor muslimsk befolkning og mange praktiserer fremdeles gamle religioner. I 2012 vil Bibelselskapet rette oppmerksomheten mot Etiopia, Afrikas nest største stat etter folketall - et stort land med en av verdens eldste kirker. Etiopia har aldri vært en koloni under europeiske stater som Afrika for øvrig, men er et av verdens fattigste land med en stor befolkning på landsbygda med lav utdanning.

Det er stor interesse for Bibelen i Etiopia. Men landet har mange folkeslag som taler ulike språk. Det er en stor utfordring å skaffe bibler til alle. Oversettelse til mange av de lokale språkene er viktig. Antallet bibler som spres, øker stadig, men det er vanskelig å skaffe nok bibler til en rimelig pris slik at også den fattige delen av folket kan få sin egen bibel.

Barn utenfor hiv/aids-senteret i Dechatu, Etiopia

Barn utenfor hiv/aids-senteret i Dechatu, Etiopia

Vi har utviklet et program for å begrense utvikling av HIV/AIDS. Det er meget suksessrikt i Etiopia. Ved hjelp av bibeltekster og særlig lignelsen om den barmhjertige samaritan skapes det rom for en samtale om hvordan man skal leve for ikke å bli smittet og å ta vare på de som allerede er blitt det.

Verden har vært vitne til at en sultkatastrofe igjen har utspilt seg på Afrikas horn. I en slik tid er det mange munner som må mettes, kropper som må varmes og sjeler som må næres og gis håp. Kirkene i Etiopia er aktivt involvert i nødhjelpsarbeidet som utføres.

Bibelselskapet i Etiopia hjelper kirkene med å gi et budskap om håp gjennom å sørge for Det nye testamentet på lokale språk til de som ønsker det, både i papirform og på kassetter. Særlig i flyktningeleire med stort antall eritreere er det stor etterspørsel etter bibler.

Midlene som samles inn på årets bibeldag vil blant annet gå til:

  • Oversettelse til seks lokale språk
  • Bibler til skoleungdom og studenter
  • Utvikling og distribusjon av lydbøker beregnet på de som ennå ikke kan lese
  • Begrense utviklingen av HIV/AIDS

Bibelbaserte traktater til utdeling kan bestilles i Nettbokhandelen, eller på e-post: bibelmisjon@bibel.no.

Bibeldagen 2012

Her finn du informasjon om Bibeldagen 2012:
Biblar til Etiopia Les mer

Bibeltekst til Bibeldagen 2012

Tekstrekkene på bokmål og nynorsk Les mer

Gudstjenesteopplegg

Tekstgjennomgåelse til prekenteksten for såmannssøndagen. Les mer

Innblikk i etiopisk kultur

Svante Havåg fortel to historier om etiopisk kultur. Les mer

Forslag til program

De følgende sidene inneholder forslag til program, tekster og aktiviteter til bruk ved feiring av Bibeldagen. I 2004 oppfordret Bibelselskapet menighetene til å vurdere muligheten av å arrangere en egen Barnas Bibeldag. Mye av stoffet er aktuelt i forbindelse med familiegudstjenester eller arrangementer for barn og unge. Les mer

Power-Point-presentasjoner

Presentasjoner i ulik lengde til bruk på Bibeldagen 2012: Bibler til Etiopia. Les mer

Materiell til bibeldagen

Her finner du mer informasjon om Etiopia. Les mer

Reportasjer og bilder

Bibelarbeidet i Etiopia i tekst og bilder. Stoffet kan også benyttes i menighetsbladet. Les mer

Gavekonto

Bibelselskapets kontonr:
3000.16.16869

Faktastoff om Etiopia

Etiopia

ETIOPIA

• Areal tre ganger så stort som Norge
• 90 forskjellige etniske grupper
• Halvparten av befolkingen under 17 år
• Forventet levealder: 56 år
• Et av verdens ti fattigste land, men har nå en økonomisk vekst på 8 – 10 % pr år

  2010   1910 
Innbyg. (mill.) 90   9
Kristne 59%   38%
  Protestanter 16%   0%
  Ortodokse 40%   37%
  Andre 3%   1%
Muslimer 34%   25%
Afrikanske rel. 7%   37%

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO