Gå til innhold

1 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse,
og hans øre er ikke for tungt til å høre.

Forslag til program

De følgende sidene inneholder forslag til program, tekster og aktiviteter til bruk ved feiring av Bibeldagen. I 2004 oppfordret Bibelselskapet menighetene til å vurdere muligheten av å arrangere en egen Barnas Bibeldag. Mye av stoffet er aktuelt i forbindelse med familiegudstjenester eller arrangementer for barn og unge.

Mary Jones fra Wales het jenta som får mye av æren for at det ble stiftet et bibelselskap i England for mer enn 200 år siden. Jubileet ble feiret i 2004, både i England, Norge og i mange andre land. Bibelselskapet utfordrer alle norske menighetene til å arrangere en Barnas bibeldag, der Bibelen for barn og Bibelen i hjemmet står i fokus. Dåpsopplæring og Barnas Bibeldag kan være kombinasjonsmulighet, eller å legge dagen til en søndag med utdeling av barnebibler, bibler til femteklasse eller til konfirmanter. Offeret foreslås delt mellom bibelarbeid for barn og unge i egen menighet, og bibler til barn i andre land.

Programinnslag
Ideer til aktiviteter før, under og etter gudstjenesten
Bibelverksted for barn og unge
• I miraklenes tid (DVD)

• Historien om Mary Jones på bokmål og nynorsk
Drama om Mary Jones og hennes bibel
PowerPoint-presentasjon av Mary Jones-historien

For ytterligere informasjon - ta kontakt med Reidun Ask:
telefon 22 93 27 34. 
 

Mary Jones fra Wales

Les historien om jenta som satte det hele i gang:
Bokmål tekst
Nynorsk tekst

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO