Gå til innhold

1 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse,
og hans øre er ikke for tungt til å høre.

Aktiviteter og ideer

Ideer til Barnas Bibeldag - aktiviteter før, under og etter gudstjenesten.

Det Norske Bibelselskap er med på å spre Bibelen i ca 200 land. Internasjonalt er vi en del av De Forente Bibelselskaper - et unikt nettverk av troende fra alle konfesjoner og folkeslag som har gått sammen om et felles mål:
Alle som ønsker det skal få Guds ord
- på et språk de forstår
- til en pris de kan betale

I forkant av gudstjenesten
"Stand på strøket" med fremvising av barnebibler og videoer. Noen barn(eventuelt utkledd som bibelske personer) kan dele ut ark med bibelske spørsmål. De som tar imot, kan ta med spørsmålene hjem og sende inn svarene. Bibler kan også være tilgjengelig på torget.
Dele ut invitasjon til "Barnas Bibeldag".

Gudstjenesten - ved inngangen
"Bibelske personer" En liten gruppe barn, unge, voksne kan gå omkring som spesielle "bibelske personer" med attributter som passer til de personene en skal fremstille.

For eksempel:
• Abraham med kompass
• David med slynge eller kongekrone
• Daniel med en løveunge
• Samuel og Eli med lampe/lykt
• Kvinnen fra Sarepta med krukke
• Rut med kornbånd
• Peter med fiskegarn
• Marta med kaffekopper

Gamle konfirmantkapper som en farger i vaskemaskinen kan være et godt utgangspunkt for kledningen.

"Bibelkorn" - utdeling av kort med bibelvers, med et korn klistret på.

I gudstjenesten
• Prosesjon og globetenning: I prosesjon bæres det fram bibler på mange språk. Et lys tennes i stake for hvert av språkene som nevnes. Evt. lesing av diktet "Altfor pene bibler"
• Utdeling av den nye Den levende boka - bibelbok, spesielt utarbeidet for barn i 11-årsfasen
• Bibelhistorier for barn
• Dramatisering av historien om Mary Jones
• PowerPoint-presentasjon eller overhead-bilder - historien om Mary Jones
• Opplesing av et bibelvers på mange forskjellige språk
• Representanter for forskjellige språk i nærmiljøet kommer med sin bibel og leser et kort vers
• Heftet "Prøv deg som bibeloversetter" (utgiver: Det Norske Bibelselskap). Dramatisere eller vise på overhead noen av oppgavene
• Representanter for forskjellige aldersgrupper viser en bibelbok de er glad i og nevner kort sin beste bibelfortelling/vers. Kan også gjøres på kirkekaffen
• Håndskrevne løftesord - skrevet på forhånd av barn/unge. Deles ut under gudstjenesten fra kurver

Ved kirkekaffen
Rebusløp: Forslag til oppgaver i lokalene en holder til i - ut fra tema "ord og uttrykk og bibeltekster".
En plasserer noen ting og tegninger omkring i lokalet. Barna skal både finne ordene som mangler i "ord og uttrykk" og opplysninger i bibeltekstene som følger med.

Eksempler:
1) "Søtt som ...." (honning)
Honningkrukke er plassert i rommet. Ved honningkrukken finner de teksten Mark 1,6 og spørsmålet: Hva spiste døperen Johannes i ødemarken? (Gresshopper og vill honning)
2) "Fanget i ...." (garnet)
Et fiskegarn er hengt opp. Sammen med det, Mark 1,16-18 og spørsmålet: Hva ville Jesus gjøre for Simon og Andreas hvis de ble hans disipler? (Gjøre dem til menneskefiskere)
3) "Fem brød og ...." (to fisker)
Tegning eller fiskefigurer. Sammen med tegningen, Mark 6,35-44 og spørsmålet: Hvor mye ble det til overs etter utdelingen av fem brød og to fisker? (Tolv fulle kurver)

Forslag til dikt

ALTFOR PENE BIBLER
Det finnes pene bøker
Og det finnes stygge bøker
Det finnes hjem med mange bøker
Det finnes hjem med få bøker
De fleste hjem har en Bibel
Noen Bibler er pene
Andre Bibler er stygge
Hvorfor blir en bok stygg?
Fordi den leses – av mange
Gripes av mange hender
Det blir fingermerker
Og eselører…
Hvordan kan en bok holdes pen?
Ved ikke å bruke den
Det finnes mange pene
bibler i mange hjem
Altfor pene Bibler
Måtte din Bibel
Bære preg av sterk
Slitasje! (fra Sande)


HAN VAR DER
Vi var der alle sammen.

Først bad vi:
Kjære Jesus,
kom
og lukk opp ordet ditt
for oss.

Så åpnet vi Biblene.
Bokstavene var borte.
Sidene var vekk.
Og Jesus kom gående mot oss
på et hav
av to permer.

(Vidar Kristensen)

Mary Jones fra Wales

Les historien om jenta som satte det hele i gang:
Bokmål tekst
Nynorsk tekst

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO