Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Gudstjenesteopplegg

Tekstgjennomgåelse til prekenteksten for såmannssøndagen.


Forslag til kollekttale/offerpresentasjon og forbønn:Innledning

Som liten husker jeg spenningen da vi fulgte med i karet med bomull når karsefrøene ble vannet og begynte å spire. Snart var de tørre lysebrune frøene små grønne spirer med blader. Etter kort tid kunne vi klippe spirene og kjenne den gode smaken når vi spiste brødskiver med gulost. Det ble min første opplevelse av hvilket under som skjer når et frø blir sådd, spirer, vokser og gir mat. Vi skal ta med oss denne undringen over veksten som skjer når Guds ord blir sådd og får vokse, når vi feirer bibeldagen.

Til tekstene for dagen

Bibeldagens tekster handler naturlig nok om Ordet. Profeten Jeremia kjente Guds ord som en brennende ild i sitt hjerte, noe han ikke maktet å stå imot og stenge inne. Apostelen Paulus understreker at Kristi ord bringer et godt budskap, som fører til frelse for den som hører og tror. Men noen må forkynne for at andre skal kunne høre. Evangelieteksten fra Markus 4 bruker to bilder fra landbruket om såkornet og sennepsfrøet for å vise hvordan Guds rike vokser uten at vi vet hvordan. Av seg selv, automatisk, gir såkornet rik grøde når det blir sådd. Og sennepsfrøet, det minste av alle frøene, blir til et stort tre selv om det ser lite og ubetydelig ut. Slik vokser Guds rike når Guds ord blir sådd i land etter land.

Til Bibeldagen

Bibelordet skaper tro, derfor er Bibelen selv den mest effektive misjonæren. ”For Guds ord er levende og virkekraftig…” (Hebr 4,12). Opp gjennom historien har vi ofte sett hvordan kirkevekst skjer der det er forfølgelse og forbud mot evangelisering.
Bibelselskapet arbeider med å spre Guds ord i mer enn 200 land verden over.
I 2012 er det fokus på bibelarbeidet i Etiopia, et land med en av verdens eldste kristne kirker. Bruk gjerne eksempler fra bibelarbeidet i Etiopia til å illustrere dagens prekentekst om vekst når Ordet blir sådd og får virke.

Bildene i liknelsene

I såkornet og sennepsfrøet ligger det genetiske koder som automatisk eller av seg selv (automaté på gresk) skaper vekst når frøet legges i jorden og fuktighet, lys og varme skaper kjemiske reaksjoner. Det er et like stort under eller mysterium hver gang vi ser dette ute i naturen eller i en potte med jord hjemme. Bruk disse bildene aktivt i prekenen ved å så et frø i en potte med jord og følge veksten fra søndag til søndag utover våren. Det lille ordet ”automaté” – av seg selv – kan være et nyttig korrektiv til vår oppfatning av hva som skaper vekst i kristenlivet og menigheten. Det er til syvende og sist bare Ordet fra Gud, evangeliet, som skaper tro og vekst. Så kan vi være kreative og oppfinnsomme når det gjelder å finne nye måter å legge til rette for at barn, unge og voksne selv får oppleve underet som skjer. Ny bibeloversettelse, ny gudstjenesteliturgi, trosopplæring, diakoni og medmenneskelig fellesskap etter de tragediene vi opplevde sist sommer gir Ordet mange nye føtter å gå på nettopp i år.

Gå til kildene

Jeg har fått det privilegiet å følge vår nye bibeloversettelse på nært hold. Fra oversetterne kan vi lære mye som ligger skjult i bibelteksten på hebraisk og gresk. Som forkynnere skal vi med stor frimodighet bruke denne lærdommen når vi preker og underviser. Jeg har lært at det hebraiske ordet for ”ord”, DAVAR, har de samme konsonantene som ordet for ”det aller helligste”, DEVIR. Det er bare vokalene som er forskjellige. DAVAR er et dynamisk ord som betyr både ord og handling/gjerning. Guds ord skaper handling! På den store forsoningsdagen, Yom Kippur, fikk øverstepresten lov til å gå inn i det aller helligste rommet i tempelet. Der bar han fram folkets synder for Gud og hvisket fram det hellige navnet HERREN GUD. Gjennom Ordet (DAVAR) får vi komme inn i Guds hellige nærhet (DEVIR) med våre synder og hviske Guds nye navn: Jesus. Da og der skapes troen på at Gud frelser!

Stein Mydske
Tidl. generalsekretær


Forslag til kollekttale/offerpresentasjon og forbønn:

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO