Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

Offerpresentasjon og forbønn (bokmål)

Forslag til kollekttale/offerpresentasjon og forbønn på Bibeldagen 2012 (bokmål).

Endre til nynorsk.

Forslag til kollekttale/offerpresentasjon

Prosjektet for Bibeldagen 2012 er bibelarbeidet i Etiopia, som er Afrikas nest mest folkerike land med mer enn 90 millioner innbyggere. Det er også et av Afrikas fattigste land. Men landet har gamle og stolte tradisjoner, og skriver sin historie helt tilbake til det 2. århundre f.Kr. Etiopia var et av de første områdene i verden som tok kristendommen som offisiell religion. Ifølge kirkens tradisjon kan den føres helt tilbake til den etiopiske hoffmannen som er omtalt i Apostlenes gjerninger kapittel 8. Etiopia har amharisk som offisielt språk, men det er svært mange forskjellige etniske grupper og språk i landet. Mange av disse har ikke Bibelen i oversettelse. Etterspørselen etter bibler øker sterk, men mange er fattige og trenger hjelp til å skaffe seg en bibel. En stor del av befolkningen kan ikke lese og skrive, spesielt på landsbygda. Derfor er lydbøker viktige.

De innsamlede midlene går blant annet til:

  • Oversettelse til 6 lokale språk
  • Bibler til skoleungdom og studenter
  • Utvikling og distribusjon av lydbøker beregnet på de som ennå ikke kan lese
  • Programmet ”Den barmhjertige samaritan” som gir håp og livsmot til mennesker som er truet av hiv/aids-epidemien


Forslag til forbønn

(lang)
Gode Gud, i takknemlighet for det Bibelen betyr for oss, ber vi om at nye mennesker skal få møte deg gjennom ditt Ord.
Gode Herre, i takknemlighet for at vi har fått en ny bibeloversettelse, ber vi for alle dem som ennå venter på å få Bibelen på sitt hjertespråk.
Vi ber i dag spesielt for folkene i Etiopia. Vi ber om hjelp mot fattigdom, nød og sykdom – spesielt i kampen mot hiv og aids.
Styrk bibelarbeidet i Etiopia og oversettelsene til de mange lokale språkene.
La ditt Ord ha fremgang både i Etiopia og her hos oss, til din ære og våre medmenneskers vel.
Takk for at Bibelen kan forandre Afrika!

(kort)
Gode Gud, i takknemlighet for at vi har fått en ny bibeloversettelse, ber vi for alle dem som ennå venter på å få Bibelen på sitt hjertespråk.
Styrk bibelarbeidet i Etiopia og oversettelsene til de mange lokale språkene.
Vi ber i dag spesielt for folkene i Etiopia. Vi ber om hjelp mot fattigdom, nød og sykdom – spesielt i kampen mot hiv og aids.
La ditt Ord ha fremgang både i Etiopia og her hos oss, til din ære og våre medmenneskers vel.

Takk for forbønn og støtte til bibelarbeidet i Etiopia.

Tilbake til prekenhjelp

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO