Gå til innhold

24 Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin.

Det glemte løftet

Arun Sok Nhep er leder og koordinator for Bibelselskapenes arbeid i Sørøst-Asia. Fra 22. til 29. januar 2013 er han Bibelselskapets gjest til Bibeldagen.
Artikkel på nynorsk

Arun Sok Nhep

På den tiden det strenge regimet til Røde-Khmer hadde makten i Kambodsja, avla Arun Sok Nhep et løfte i et vietnamesisk fengsel: ’Om Gud lar meg komme ut herfra, skal jeg tjene mitt folk i sørøst Asia’.

’I mange år glemte jeg dette løftet’, sier han, sittende på sitt kontor i Phnom Penh, hovedstaden i Kambodsja. ’Men Gud glemmer ikke’, fortsetter han. ’Det jeg ba om den dagen i fengselet, er nøyaktig det arbeidet jeg gjør i dag’. Som leder av Bibelselskapets arbeid i Kambodsja, Vietnam og Laos er Arun ansvarlig for å distribuere bibler til en av verdens mest hurtigvoksende kirke. Som tidligere soldat måtte han flykte under regimet til Røde-Khmer, og han vet hvor viktig Guds ord om lindring er til en traumatisert nasjon.

Bare fem måneder etter at han var blitt en kristen i 1975, kom Røde-Khmer til makten, og Arun måtte flykte. Han ble tatt og måtte sitte fire måneder i et vietnamesisk fengsel og atten måneder i en fengselsleir i Laos. I fengselet møtte han andre kristne og lærte seg å lese Bibelen på vietnamesisk. Familien mistet han kontakten med i mange år.

Etter to år klarte han å flykte til Frankrike. Der gikk han på bibelskole og ble pastor for en kambodsjansk kirke. På bibelskolen traff han også sin fremtidige kone, Rut. I 1993 vendte han tilbake til Kambodsja for å fullføre oversettelsen av Khmerbibelen, og senere ble han bedt om å lede Bibelselskapets arbeid i Kambodsja, Vietnam og Laos.

’Jeg har lært hvordan Gud også kan bruke denne vanskelige perioden av livet mitt’, sier Arun, ’hvordan lidelse og vanskeligheter kan brukes for å fremme Guds rikes sak. For meg er lidelsen vendt til en mulighet for å bringe Guds ord til hele denne regionen’.

Gavekonto

Bibelselskapets kontonr:
3000.16.16869

Fakta om landene

Kambodsja (oransje)

  • Areal: halvparten av Norge
  • Alder i gjennomsnitt: 23,3 år

Innbyg. (mill.) 14,7
Kristne 1,3%
Buddhister 96,4%
Muslimer 2,1%
Andre 0,2%


Vietnam
(grønn)

  • Areal: lik som Norge
  • Alder i gjennomsnitt: 28,2 år

Innbyg. (mill.) 91,5
Kristne 7,2%
Katolikker 6,7%
Protestanter 0,5%
Buddhister 9,3%
Muslimer 0,1%
Ateister 80,8%
Andre 2,6%

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO