Gå til innhold

12 Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil.

Det glemte løftet

Arun Sok Nhep er leder og koordinator for Bibelselskapenes arbeid i Sørøst-Asia. Fra 22. til 29. januar 2013 er han Bibelselskapets gjest til Bibeldagen.
Artikkel på nynorsk

Arun Sok Nhep

På den tiden det strenge regimet til Røde-Khmer hadde makten i Kambodsja, avla Arun Sok Nhep et løfte i et vietnamesisk fengsel: ’Om Gud lar meg komme ut herfra, skal jeg tjene mitt folk i sørøst Asia’.

’I mange år glemte jeg dette løftet’, sier han, sittende på sitt kontor i Phnom Penh, hovedstaden i Kambodsja. ’Men Gud glemmer ikke’, fortsetter han. ’Det jeg ba om den dagen i fengselet, er nøyaktig det arbeidet jeg gjør i dag’. Som leder av Bibelselskapets arbeid i Kambodsja, Vietnam og Laos er Arun ansvarlig for å distribuere bibler til en av verdens mest hurtigvoksende kirke. Som tidligere soldat måtte han flykte under regimet til Røde-Khmer, og han vet hvor viktig Guds ord om lindring er til en traumatisert nasjon.

Bare fem måneder etter at han var blitt en kristen i 1975, kom Røde-Khmer til makten, og Arun måtte flykte. Han ble tatt og måtte sitte fire måneder i et vietnamesisk fengsel og atten måneder i en fengselsleir i Laos. I fengselet møtte han andre kristne og lærte seg å lese Bibelen på vietnamesisk. Familien mistet han kontakten med i mange år.

Etter to år klarte han å flykte til Frankrike. Der gikk han på bibelskole og ble pastor for en kambodsjansk kirke. På bibelskolen traff han også sin fremtidige kone, Rut. I 1993 vendte han tilbake til Kambodsja for å fullføre oversettelsen av Khmerbibelen, og senere ble han bedt om å lede Bibelselskapets arbeid i Kambodsja, Vietnam og Laos.

’Jeg har lært hvordan Gud også kan bruke denne vanskelige perioden av livet mitt’, sier Arun, ’hvordan lidelse og vanskeligheter kan brukes for å fremme Guds rikes sak. For meg er lidelsen vendt til en mulighet for å bringe Guds ord til hele denne regionen’.

Gavekonto

Bibelselskapets kontonr:
3000.16.16869

Fakta om landene

Kambodsja (oransje)

  • Areal: halvparten av Norge
  • Alder i gjennomsnitt: 23,3 år

Innbyg. (mill.) 14,7
Kristne 1,3%
Buddhister 96,4%
Muslimer 2,1%
Andre 0,2%


Vietnam
(grønn)

  • Areal: lik som Norge
  • Alder i gjennomsnitt: 28,2 år

Innbyg. (mill.) 91,5
Kristne 7,2%
Katolikker 6,7%
Protestanter 0,5%
Buddhister 9,3%
Muslimer 0,1%
Ateister 80,8%
Andre 2,6%

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO