Gå til innhold

1 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse,
og hans øre er ikke for tungt til å høre.

Gudstjenesteopplegg

Tekstgjennomgåelse til prekenteksten for såmannssøndagen. (Matteus 13,24-30)


Forslag til kollekttale/offerpresentasjon og forbønn:


Innledning

Jeg er gift med en hobbygartner. Mens snø og vintermørke ennå rår, finner han fram frøene for å begynne å forberede neste sesong. De beste frøene blir omhyggelig valgt ut. Jorda blir stelt og pleiet slik at det blir best mulig vekstvilkår. Ugresset blir luket bort. En stille bønn blir bedt om godt og tjenelig vær, så høsten kan bli god.

Himmelriket

Jesus brukte ofte lignelser for å tale til folket. I kapittel 13 hos Matteus finner vi en samling lignelser, alle med vekstmotivet som et sentralt tema. Himmelriket eller Guds rike er som spirekraftige frø. De er sådd raust utover jorden. Prekenteksten på årets Bibeldag handler om ugresset og hveten. Noen prøver å ødelegge det gode såkornet ved å så ugress i åkeren. Hva skal da gjøres? Bør ikke ugresset lukes bort så raskt som mulig?

Vi, som tjeneren i fortellingen, tar lett til kjappe løsninger som består i å fjerne ugresset. ’Vekk med de onde, de urettferdige, de gudløse …’ Lignelsen derimot oppfordrer til varsomhet med å være for rask til å dømme. Det er høstens herre, ikke disiplene, som skal skille det gode kornet fra ugresset. Teksten fremstår som en advarsel om å ta dommen i egne hender. Gud har tålmodighet til å vente. Gud lar sin sol gå opp over både onde og gode. Eller som søndagens tekst sier det: De (ugresset og kornet) vokser sammen til høsten kommer. Det gode kornet tåler å gro ved siden av ugresset.

Svart-hvit

Virkeligheten er sjelden svart-hvit. Vi har alle både godt og ondt i oss, vi er både litt rettferdige og litt urettferdige. Ingen er bare onde eller bare gode. Alle står vi daglig overfor valget om å velge det gode og ikke det onde, om å la den gode sak seire i oss og ved oss. Jeg tror det er noe av poenget i Jesu lignelse om ugresset i åkeren: at vi skal la vår gjerning i dette jordelivet være preget av den gode sak. Og vel vitende om at vi ikke alltid lykkes, vet vi at vi har en talsmann som er rik på barmhjertighet den dag vår tid er over, og det er tid for innhøstning.

Guds ord

Jesus sier: Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen (Matt 13,37). På samme måte skal også vi være med å så Guds ord, de gode frøene, til alle mennesker, både til ’onde og gode, rettferdige og urettferdige’. Vi skal gjøre dette med stor tålmodighet fordi Gud selv vil sørge for veksten, og til slutt innhøstningen.

Lignelsen blir forklart ’i enerom’ til disiplene senere i kapittelet, i vers 36-43.

God bibeldag!

Elisabeth Eriksen Levy

Gavekonto

Bibelselskapets kontonr:
3000.16.16869

Fakta om landene

Kambodsja (oransje)

  • Areal: halvparten av Norge
  • Alder i gjennomsnitt: 23,3 år

Innbyg. (mill.) 14,7
Kristne 1,3%
Buddhister 96,4%
Muslimer 2,1%
Andre 0,2%


Vietnam
(grønn)

  • Areal: lik som Norge
  • Alder i gjennomsnitt: 28,2 år

Innbyg. (mill.) 91,5
Kristne 7,2%
Katolikker 6,7%
Protestanter 0,5%
Buddhister 9,3%
Muslimer 0,1%
Ateister 80,8%
Andre 2,6%

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO