Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Offerpresentasjon og forbønn (bokmål)

Forslag til kollekttale/offerpresentasjon og forbønn på Bibeldagen 2013 (bokmål).

Endre til nynorsk.

Forslag til offerpresentasjon/kollekttale

Prosjektet for Bibeldagen 2013 er bibelarbeidet i Kambodsja og Vietnam. To land i Sørøst-Asia som begge har en fortid med krig, undertrykkelse og forfølgelse. Tradisjonelt er disse to landene vært buddhistiske, men det er i dag stor åpenhet for formidling av kristen tro. Den kirkeveksten vi har vært vitne til i Kina, ser vi i dag spirer til både i Kambodsja og Vietnam. Bibelen er oversatt til hovedspråket i hvert av disse to landene, men det er mange minoritetsgrupper som fortsatt venter på å få Bibelen på sitt hjertespråk. Kirkene vokser både på landsbygda og i byene, og de trenger hjelp til å skaffe bibler. Fattigdommen er stor og bare noen få har mulighet til selv å betale full pris for en bibel.

De innsamlede midlene vil blant annet gå til:

  • Lær å lese med Bibelen
  • Sett dem fri – bibler til fengsler
  • Bibler til de fattigste av de fattige
  • Oversettelse og bibelspredning for minoriteter
  • Bibler til ungdom og studenter


Forslag til forbønn

(lang)
Gode Gud, i takknemlighet for det Bibelen betyr for oss, ber vi om at nye mennesker skal få møte deg gjennom ditt Ord.
Gode Herre, i takknemlighet for at vi har fått en ny bibeloversettelse, ber vi for alle dem som ennå venter på å få Bibelen på sitt hjertespråk.
Vi ber i dag spesielt for folkene i Kambodsja og Vietnam. Vi takker for større frihet og for veksten blant de troende. Styrk bibelarbeidet i disse to landene og oversettelsen til de mange lokale språkene.
La ditt Ord ha fremgang både i Kambodsja og Vietnam og her hos oss, til din ære og våre menneskers vel.
Takk for at Bibelen kan være med å skape frihet og forandring i Sørøst-Asia.

(kort)
Gode Gud, i takknemlighet for det Bibelen betyr for oss, ber vi om at nye mennesker skal få møte deg gjennom ditt Ord.
Vi ber i dag spesielt for folkene i Kambodsja og Vietnam. Vi takker for større frihet og for veksten blant de troende. Styrk bibelarbeidet i disse to landene og oversettelsen til de mange lokale språkene.
La ditt Ord ha framgang både i Kambodsja og Vietnam og her hos oss, til din ære og våre medmenneskers vel.

Takk for forbønn og støtte til bibelarbeidet i Vietnam og Kambodsja.

Tilbake til prekenhjelp

Fakta om landene

Kambodsja (oransje)

  • Areal: halvparten av Norge
  • Alder i gjennomsnitt: 23,3 år

Innbyg. (mill.) 14,7
Kristne 1,3%
Buddhister 96,4%
Muslimer 2,1%
Andre 0,2%


Vietnam
(grønn)

  • Areal: lik som Norge
  • Alder i gjennomsnitt: 28,2 år

Innbyg. (mill.) 91,5
Kristne 7,2%
Katolikker 6,7%
Protestanter 0,5%
Buddhister 9,3%
Muslimer 0,1%
Ateister 80,8%
Andre 2,6%

>

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO