Gå til innhold

8 Da sa Boas til Rut: «Hør, min datter! Gå ikke for å sanke aks på noen annen åker. Gå ikke herfra, men hold deg til tjenestejentene mine.

Offerpresentasjon og forbøn (nynorsk)

Framlegg til kollekttale/offerpresentasjon og forbøn på Bibeldagen 2013 (nynorsk).

Endre til bokmål.

Framlegg til offerpresentasjon/kollekttale

Prosjektet for Bibeldagen 2013 er bibelarbeidet i Kambodsja og Vietnam. To land i Søraust-Asia som begge har ei fortid med krig, undertrykking og forfølging. Desse to landa har tradisjonelt vore buddhistiske, men i dag er det stor opning for formidling av kristen tru. Kyrkjeveksten vi har vore vitne til i Kina, ser vi i dag spire både i Kambodsja og Vietnam. Bibelen er omsett til hovudspråket i kvart av desse landa, men det er mange minoritetsgrupper som framleis ventar på å få Bibelen på hjartespråket sitt.
Kristne kyrkjer veks, både på landsbygda og i byane, men dei treng hjelp til å skaffe biblar. Fattigdomen er stor, og berre nokre få har høve til sjølv å betale full pris for ein bibel.

Dei innsamla midla vil mellom anna gå til:

  • Lær å lese med Bibelen
  • Set dei fri - biblar til fengsel
  • Biblar til dei fattigaste av dei fattige
  • Omsetjing og bibelspreiing mellom minoritetar
  • Biblar til ungdom og studentar


Framlegg til forbøn

(lang)
Gode Gud, i takksemd for det Bibelen tyder for oss, bed vi om at nye menneske skal få møte deg gjennom Ordet ditt.
Gode Herre, i takksemd for at vi har fått ei ny bibelomsetjing, bed vi for alle dei som framleis ventar på å få Bibelen på hjartespråket sitt.
Vi bed i dag særskilt for folka i Kambodsja og Vietnam. Vi takkar for større fridom og for vekst mellom dei truande. Styrk bibelarbeidet i desse to landa og omsetjingsarbeidet til dei mange lokale språka.
La Ordet ditt ha framgang både i Kambodsja og Vietnam og her hos oss, til ære for Deg og til det beste for medmenneska våre.
Takk for at Bibelen kan vere med å skape fridom og endring i Søraust-Asia.

(kort)
Gode Gud, i takksemd for det Bibelen tyder for oss, bed vi om at nye menneske skal få møte deg gjennom Ordet ditt.
Vi bed i dag særskilt for folka i Kambodsja og Vietnam. Vi takkar for større fridom og for vekst mellom dei truande. Styrk bibelarbeidet i desse to landa og omsetjingsarbeidet til dei mange lokale språka.
La Ordet ditt ha framgang både i Kambodsja og Vietnam og her hos oss, til ære for Deg og til det beste for medmenneska våre.

Takk for forbøn og gåver til bibelarbeidet i Kambodsja og Vietnam.

Attende til preikehjelp

Fakta om landa

Kambodsja (oransje)

  • Areal: halvparten av Noreg
  • Alder i snitt: 23,3 år

Innbyg. (mill.) 14,7
Kristne 1,3%
Buddhistar 96,4%
Muslimar 2,1%
Andre 0,2%


Vietnam
(grøn)

  • Areal: lik som Noreg
  • Alder i snitt: 28,2 år

Innbyg. (mill.) 91,5
Kristne 7,2%
Katolikkar 6,7%
Protestantar 0,5%
Buddhistar 9,3%
Muslimar 0,1%
Ateistar 80,8%
Andre 2,6%

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO