Gå til innhold

14 Herren forkaster ikke sitt folk
og forlater ikke sin eiendom.

Kirkevekst i Kambodsja

Artikkel på nynorsk

Menighet

Den store kirkeveksten som vi har vært vitne til i Kina, skjer nå i Kambodsja. Tilstrømningen til kirkene i dette landet kan sammenlignes med den tilstrømningen til kirkene vi så i Kina for 15 år siden. Fra Bibelselskapet i Kambodsja får vi fortalt at det dannes nye menigheter nesten hver uke. De nye menighetene trenger sårt til bibler. Fattigdommen er stor og bare noen få har mulighet til selv å betale full pris for en bibel.

På 70-tallet var kristendommen nesten utryddet i Kambodsja. Det var under styret til Røde-Khmer da millioner av mennesker døde eller flyktet fra landet; blant dem var også mange kristne. I dag finner mange nytt håp i Guds ord. De møtes og danner nye menigheter. Men prester og andre menighetsledere trenger bibler for å kunne gi nye troende og unge mennesker grundig opplæring i kristen tro, som er selve fundamentet for at kirkene skal vokse videre.

Arun Sok Nhep, leder bibelmisjon i Asia
Arun Sok Nhep

En av dem som ønsker seg en egen bibel er 22 år gamle Phalla Chrey. Hun har vært en kristen siden hun var 9 år gammel. En gang hadde hun sin egen bibel, men da broren forlot landsbyen, ga hun bibelen til ham i avskjedsgave. Siden har hun ikke eid en bibel. ’Jeg ønsker meg slik en bibel igjen’, sier hun, ’så jeg kan lese mer om hva Guds ord lærer oss’. ’I kirken er vi mange som må dele en bibel, og de andre leser raskere enn meg og det er vanskelig å følge med’.

Arun Sok Nhep som er leder av bibelarbeidet i sørøst Asia, sier: ’Dette er første gang vi er vitne til en slik stor kirkevekst i Kambodsja. Men alle de nye menighetene trenger bibler for å bli kjent med Guds ord. Vi må ikke la denne historiske muligheten gå oss forbi’.

Gavekonto

Bibelselskapets kontonr:
3000.16.16869

Fakta om landene

Kambodsja (oransje)

  • Areal: halvparten av Norge
  • Alder i gjennomsnitt: 23,3 år

Innbyg. (mill.) 14,7
Kristne 1,3%
Buddhister 96,4%
Muslimer 2,1%
Andre 0,2%


Vietnam
(grønn)

  • Areal: lik som Norge
  • Alder i gjennomsnitt: 28,2 år

Innbyg. (mill.) 91,5
Kristne 7,2%
Katolikker 6,7%
Protestanter 0,5%
Buddhister 9,3%
Muslimer 0,1%
Ateister 80,8%
Andre 2,6%

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO