Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Kyrkjevekst i Kambodsja

Artikkel på bokmål

Menighet

Den store kyrkjeveksten som vi har vore vitne til i Kina har no kome til Kambodsja. Tilstrøyminga til kyrkjene i dette landet kan samanliknast med den tilstrøyminga til kyrkjene vi såg i Kina for 15 år sidan. Frå Bibelselskapet i Kambodsja får vi høyre at det nesten kvar veke blir danna nye kyrkjelydar. Desse treng sårt til biblar. Fattigdomen er stor, og berre nokre få har høve til sjølv å betale full pris for ein bibel.

På 70-talet var kristendomen nesten utrydda i Kambodsja. Det var under styret til Raude-Khmer då millionar av menneske døydde eller flykta frå landet. Mellom dei var det òg fleire kristne. I dag finn mange ny von i Guds ord. Dei møtast og dannar nye fellesskap. Men prestar og andre kyrkjelydsleiarar treng biblar for å kunne gi nye truande og unge menneske grundig opplæring i den kristne trua, som er sjølve fundamentet for at kyrkjene skal vekse vidare.

Arun Sok Nhep, leder bibelmisjon i Asia
Arun Sok Nhep

Ei av dei som ønskjer seg ein eigen bibel er 22 år gamle Phalla Chrey. Ho har vore ein kristen sidan ho var 9 år gamal. Ein gong hadde ho sin eigen bibel, men då bror hennar reiste frå landsbyen gav ho Bibelen til han i avskilsgåve. Sidan har ho ikkje eigd ein bibel. ’Eg ønskjer meg verkeleg ein bibel igjen,’ seier ho, ’slik at eg kan lese meir om kva Guds ord lærer oss’. I kyrkja er vi mange som må dele ein bibel, og dei andre les raskare enn meg slik at det er vanskeleg å følgje med’.

Arun Sok Nhep, som er leiar av bibelarbeidet i Søraust-Asia, seier: ’Dette er første gongen vi er vitne til ein slik stor kyrkjevekst i Kambodsja. Men alle dei nye kyrkjelydane treng biblar for å bli kjende med Guds ord. Vi kan ikkje la dette historiske høvet gå frå oss’.

Fakta om landa

Kambodsja (oransje)

  • Areal: halvparten av Noreg
  • Alder i snitt: 23,3 år

Innbyg. (mill.) 14,7
Kristne 1,3%
Buddhistar 96,4%
Muslimar 2,1%
Andre 0,2%


Vietnam
(grøn)

  • Areal: lik som Noreg
  • Alder i snitt: 28,2 år

Innbyg. (mill.) 91,5
Kristne 7,2%
Katolikkar 6,7%
Protestantar 0,5%
Buddhistar 9,3%
Muslimar 0,1%
Ateistar 80,8%
Andre 2,6%

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO