Gå til innhold

5 Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’

Underet blant rade-folket

Etter Vietnamkrigen ble pastor Y-Siok fra rade-folket sendt til omskolering. Etter tre år slapp han fri, men da var mesteparten av menigheten hans forsvunnet. Så skjedde det et under.
Artikkel på nynorsk

Etter at Sør-Vietnam kapitulerte i 1975 ble mange kirkeledere og de aller fleste pastorer sendt til «omskolering». Y-Siok omtaler de 38 månedene han satt innesperret som et fengsel. I 1981 ble han løslatt. Presset mot de kristne var blitt noe mindre, og han ville gjerne finne igjen menigheten sin.

Letingen og bønn
I likhet med andre menighetsledere forsøkte han å finne de troende, men av de 8000 som tilhørte menigheten i 1975 fant han bare 3000. For Y-Siok og andre kristne ledere var dette en stor sorg. Derfor begynte de regelmessig å be om at Gud skulle bringe folket tilbake til menigheten.

Som kristne ble de overvåket av politiet. De kunne derfor ikke komme sammen, men de ba hver for seg, på samme tid, ofte hele dager. Det ble starten på en kirkevekst som vi sjelden hører om.

Den store endringen
I 1990 begynte stadig flere mennesker å oppsøke pastor Y-Siok hjemme. De kom for samtale og for å bekjenne sine synder. Dette året kom 20 000 mennesker til tro, og i løpet av de neste ti årene vokste kirken til hele 97 000 mennesker. Gud hadde gitt ham tjue ganger så mange mennesker som menigheten hans opprinnelig talte.

Vekkelsen har også spredt seg til andre folkegrupper og i dag er det rundt 150 000 kristne av en befolkning på omkring 400 000 mennesker.

Folket trenger Guds ord
Pastor Y-Siok forteller at deres største behov nå er flere nytestamenter. Han takker Bibelselskapet for at de i fjor fikk 20 000, men det er behov for mange, mange flere.

Rade-folket lever i den sentrale delen av Vietnam på grensen mot Kambodsja. I dette området er det mange minoritetsgrupper som hører til den fattigste delen av Vietnams 80 millioner mennesker. De fleste tjener rundt 10 kroner om dagen ($2) og har ikke råd til selv å betale for det et nytestamente koster. Derfor må bibelbøkene selges rimelig.

Bibeloversettelse
Pastor Y-Siok vil gjerne gi folket sitt hele Bibelen. Han leder et team av oversettere som arbeider seg gjennom Det gamle testamentet. De startet forfra og har nå kommet til Salme 80 - så de har et stykke igjen før de er ferdige. Også dette arbeidet drives ved hjelp av Bibelselskapet. De håper å kunne avslutte arbeidet i løpet av et par år.

 
Rade oversetter-team: Y-Siok Nie, Y-Djol Nie, Y-Thun B.Krong, Y-Nia Ayun, sjåfør

 

 

«For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for» (Luk 11,10).

Gavekonto

Bibelselskapets kontonr:
3000.16.16869

Fakta om landene

Kambodsja (oransje)

  • Areal: halvparten av Norge
  • Alder i gjennomsnitt: 23,3 år

Innbyg. (mill.) 14,7
Kristne 1,3%
Buddhister 96,4%
Muslimer 2,1%
Andre 0,2%


Vietnam
(grønn)

  • Areal: lik som Norge
  • Alder i gjennomsnitt: 28,2 år

Innbyg. (mill.) 91,5
Kristne 7,2%
Katolikker 6,7%
Protestanter 0,5%
Buddhister 9,3%
Muslimer 0,1%
Ateister 80,8%
Andre 2,6%

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO