Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Bibelselskapets talere til Bibeldagen 2013

(pr. 23.01.13)

Dato Sted og tid Talere
Søndag 13. januar Metodistkirken i Hvittingfoss kl. 11.00 Reidun Ask
Torsdag 17. januar Normisjon, Nordstrand kl. 19.30 Dag Kjær Smemo
Søndag 20. januar Centralkirken, Oslo kl. 11.00 Ingeborg Mongstad-Kvammen
Tirsdag 22. januar Bibelselskapet, Bernhard Getz' gate 3 kl. 18.30 Arun Sok Nhep og
Bernt G. Olsen
Onsdag 23. januar Ski nye kirke kl. 19.00 Arun Sok Nhep og
Bernt G. Olsen
Torsdag 24. januar Bibelskolen i Grimstad – åpent møte Arun Sok Nhep og
Hans J. Sagrusten  
Fredag 25. januar Bibelfest Hotel Norge, Kr.sand kl. 19.00:
Påmelding til ret@bibel.no snarest - og innen 20.1.
Bernt G. Olsen og
Hans J. Sagrusten
Fredag 25. januar Sentrumskirken, Sandnes kl. 19.30 Arun Sok Nhep og Ingeborg Mongstad-Kvammen
Lørdag 26. januar Ulsrud adventkirke, Oslo kl. 11.00 Else-Marie Sjølie
Lørdag 26. januar Adventkirken, Grenland Elisabeth Levy
Lørdag 26. januar Raudeberg kyrkjelydshus, familiemøte Gunnar Johnstad
Søndag 27. januar Nord-Vågsøy kirke, Raudeberg kl. 11.00 Gunnar Johnstad
Søndag 27. januar Bogafjell menighet, Sandnes kl. 11.00 Arun Sok Nhep og Ingeborg Mongstad-Kvammen
Søndag 27. januar Hundvåg kirke, Stavanger kl. 11.00 Arun Sok Nhep og Ingeborg Mongstad-Kvammen
Søndag 27. januar Trefoldighetskirken, Oslo kl. 19.00 Bibeldagsmesse
Bibeldagshelga 26./27. januar Narvik Dag Kjær Smemo
Bibeldagshelga 26./27. januar Bodø Hans Olav Mørk
Bibeldagshelga 26./27. januar Meløy Rolf Ekenes
Bibeldagshelga 26./27. januar Selje og Stadt Anne Kristin Aasmundtveit
Bibeldagen 27. januar Opsal kirke kl. 11.00 Reidun Ask
Bibeldagen 27. januar Stavern Elisabeth Levy
Bibeldagen 27. januar Tistedal kirke fellesgudstjeneste kl. 11.00 Torleif Elgvin
Bibeldagen 27. januar Risør frikirke kl. 11.00 Bernt G. Olsen
Bibeldagen 27. januar Hisøy, Øyestad og Betel, Bjorbekk kl. 17.00 Bernt G. Olsen
Bibeldagen 27. januar Flekkefjord kirke kl. 11.00 Hans J. Sagrusten
Bibeldagen 27. januar Bekkelaget kirke kl. 11.00 Gunnleik Seierstad
Mandag 28. januar Misjonshøyskolen i Stavanger kl. 14.00-15.30:
«Bible translation and Bible distribution in Indochina» (åpent seminar)
Arun Sok Nhep og Ingeborg Mongstad-Kvammen
Søndag 2. februar Filadelfia Tynset - felles bibelmøte kl. 19.00 Reidun Ask
Helga 23./24. februar Andøya Elisabeth Levy

Gavekonto

Bibelselskapets kontonr:
3000.16.16869

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO