Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Talere fra Bibelselskapet

Talere ved gudstjenester, møter og arrangement i forbindelse med Bibeldagen 2014

 Dato Tid Sted Talere
31.01 11.00 Bibelfest Berkåk Reidun Ask
09.02 11.00 Fellesgudsteneste Sogndal Hans J. Sagrusten
09.02 11.00 Granly kirke, Tønsberg Bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen
11.02 18.30 Klokkerstua, Hurum Generalsekretær Alain Montano og Gunnleik Seierstad
12.02 19.00 Bibeldagen i Borg, Ski nye kirke Generalsekretær Alain Montano og bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen
12.02 19.30 Vennesla Frikirke Kirkerådspresident Joel Ortega Dopico og Hans J. Sagrusten
13.02 09.00 Prostilag, Bergen Domprosti Kirkerådspresident Joel Ortega Dopico og Hans J. Sagrusten
13.02 10.30 Moflata Misjonskirke, Skien Generalsekretær Alain Montano og bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen
13.02 12.00 Pastormøte, Porsgrunn frikirke Generalsekretær Alain Montano og bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen
13.02 19.30 Fitjar kyrkje Kirkerådspresident Joel Ortega Dopico og Hans J. Sagrusten    
13.03 20.00 Kvitsund Gymnas Generalsekretær Alain Montano og bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen
14.02 19.00 Bibeldagsfest, Hotel Norge Generalsekretær Alain Montano og bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen
15.02 11-14 Seminar Bibelskolen i Grimstad Generalsekretær Alain Montano og bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen
15.02 11.15 Adventkirken Kristiansand Kirkerådspresident Joel Ortega Dopico og Hans J. Sagrusten
15.02 11.15 Betel Adventkirke, Oslo Generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen
15.02 11.15 Adventkirken Ulsrud Stein Mydske     
15.02 11.15 Adventkirken Mandal Tor Tjeransen
16.02 11.00 Fellesgudstjeneste i Grimstad Generalsekretær Alain Montano og bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen
16.02 11.00 Kristiansand Frikirke Kirkerådspresident Joel Ortega Dopico og Hans J. Sagrusten
16.02 18.00 Hisøy, Betel Bjorbekk Generalsekretær Alain Montano og bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen
16.02 18.00 St. Olav domkirke, Oslo Kirkerådspresident Joel Ortega Dopico (engelskspråklig messe)
16.02 11.00 Os kyrkje, Hordaland Gunnar Johnstad
16.02 11.00 St. Olav domkirke, Oslo Generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen
16.02 11.00 Oppsal kirke Stein Mydske
16.02 17.00 Skotterud bedehus Reidun Ask
16.02 11.00 Fellesmøte, Flekkefjord frikirke Konstanse Raen
16.02 11.00 Bjorbekk kirke, Øyestad Olav Skjevesland
16.02 11.00 Fellesgudstjeneste, Risør frikirke Knut Aavik Johannessen
16.02 11.00 Vestre Frikirke, Oslo Dag Kjær Smemo
16.02 11.00 Fellesgudstjeneste, Molde Gunnleik Seierstad
23.02 11.00 Andøy menighet Anne Kristin Aasmundtveit
09.03 11.00 Bodø Hans-Olav Mørk

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO