Gå til innhold

5 Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Består dere kanskje ikke prøven?

Preken på Bibeldagen (Såmannssøndag) 2014

Bibeltekst: Lukas 8,4-15
Les på nynorsk

Last ned og skriv ut dokument

Innledning
«Noe falt i god jord» sier Jesus om såkornet i dagens evangelietekst. «Det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd» (Luk 8,8). Disse ordene blir virkelighet i mange land i verden akkurat nå – for eksempel på Cuba. Folket på Cuba lengter etter Bibelen og er klare til å ta imot Guds Ord i Bibelen – akkurat slik som den varme, nypløyde jorda er klar til å ta imot såkornet. Og Ordet bærer rik frukt. Kirkene vokser og mange nye kommer til tro. Derfor er etterspørselen etter bibler også stor.

Bibeldagen
Her i Norge markerer vi Bibeldagen over hele landet. Vi gleder oss over at vi har vår egen bibel, på vårt eget språk. Lenge hadde vi ikke denne muligheten. I mange år leste vi danske bibler, eller fornorskede utgaver av danske bibler. Først i 1904 kom det ut en hel bokmålsbibel som var oversatt fra grunnen av i Norge. Den tilsvarende nynorskbibelen kom i 1921. Bare de siste hundre årene har vi kunnet si det samme som folk i Jerusalem sa på pinsedagen, da de hørte apostlene tale på deres egne språk: «Vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!» (Apg 2,11) Men vi gjør mer enn å glede oss. Vi ser også ut over våre egne grenser, til mennesker som ikke har samme mulighet til å få sin egen bibel. I år vender vi blikket mot Cuba. Den sterkeste kirkeveksten i Latin-Amerika skjer i dag på Cuba. Der har tallet på evangeliske kristne doblet seg de siste ti årene, fra 400.000 til 800.000. Også Den katolske kirke, der halve befolkningen er medlemmer, forteller at mellom 300.000 og 400.000 mennesker nå kommer til messe regelmessig. Det er rett og slett en enorm åndelig lengsel som viser seg på Cuba nå i dag. Og det de kristne aller mest ønsker seg, er bibler.

Bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen i Det Norske Bibelselskap sier det slik: «På Cuba er kirkene fulle av folk – men tomme for bibler». Det cubanske bibelselskapet makter ikke å ta inn mer enn en brøkdel av de biblene som folk spør etter. Kirkene på Cuba har derfor satt seg ned og lagt sammen hvor mange bibler de mangler. Tallet de kom fram til, var 950.000 bibler. Dette er ikke bibler de vil prakke på folk som ikke ønsker seg en bibel – omtrent som å kaste såkorn på veien eller i et kratt. Nei, dette er bibler som er sterkt etterlengtet av mennesker som lever i troen og mest av alt ønsker seg en bibel. Dette er bibler som vil falle i god jord.

Såkornet
Teksten på årets bibeldag handler om såkorn. Lignelsen forteller om en bonde som har rikelig med såkorn; han kan spre det ut med raus hånd, også der det ikke er stort håp om avling. Han kan spre såkornet over både steingrunn, karrig jord og kratt. Men hva skal en gjøre når det er for lite såkorn? I gamle dager var det en av de største krisene som kunne tenkes på en gård, dersom det ble slutt på såkorn.

I Bibelen er det en velkjent tanke at Guds Ord er lik såkorn: For Guds Ord er levende og har stor spirekraft; det skaper tro hos den som hører eller leser det, som apostelen Paulus skrev: «Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord» (Rom 10,17). Guds vilje er at dette såkornet skal spres ut over hele jorda, slik at alle mennesker som hører og leser det, kan tro på Jesus Kristus.

På Cuba er det stor mangel på dette såkornet. Både Bibelselskapet på Cuba og de mange kirkene står klare til å spre Bibelen – men kurvene med såkorn er tomme. Som Raiza (29) i Bibelselskapet sa det: «Det er jeg som må si nei til kirkene som kommer for å kjøpe bibler. De vil kjøpe tusen bibler, men jeg kan bare gi dem fem hundre. Jeg ser skuffelsen i øynene deres. Jeg gleder meg til den dagen da jeg kan gi alle så mange bibler som de ønsker seg.» Innsamlingen under årets bibeldag går derfor til bibler til Cuba.

Den gode jorda tar imot såkornet
Dagens tekst viser oss den gode jorda, den som er nypløyd og dampende, varm og klar til å ta imot såkornet. Dette gode jordsmonnet er et bilde på oss mennesker. Gud ønsker at vi skal ligne på den gode jorda, når vi tar imot ordet hans. Som det står i salmen: «Som turre marka drikk sitt regn, som jorda tek imot sitt såd og gøymer det, Herre, lat oss ta imot ditt ord.» («Som spede barnet drikk si mjølk», Britt G. Hallqvist 1977 og Arve Brunvoll 1978).

I dag kan vi ta imot Guds Ord på så mange måter. Vi kan kjøpe en bibel i en bokhandel, eller vi kan lese bibelen.no på internett. Vi kan få dagens bibelord som e-post eller i en app, eller vi kan lese på et lesebrett. Vi kan lytte til Bibelen som lydbok, eller vi kan gjøre slik som i dag: Lytte til bibeltekst som leses høyt i en gudstjeneste. Men midt i alle disse mulighetene gjelder det: At vi tar imot Ordet, slik som den gode jorda med såkornet.

Krattet kveler såkornet
Jesus forteller ikke bare om den gode jorda. Han forteller også om alt det som hindrer kornet i å vokse. Kanskje er det krattet som vekker mest ettertanke hos oss? Vi kjenner et stikk av gjenkjennelse, når Jesus taler om dem som «kveles av bekymringer, rikdom og nytelser». Det er jo oss disse ordene handler om!

For oss ligger det derfor litt av en utfordring i dagens tekst: Altfor mye i vårt liv ligner en travel, nedtrampet vei, et tørt og skrint jordsmonn eller et tett tornekratt. Den gode, åpne jorda i livet vårt blir mindre og mindre. Bibeldagen kan være en dag for å rydde i det som kveler Ordet fra Gud. For det paradoksale er: Vi som eier alt, har ofte ikke rom for Bibelen – mens menneskene på Cuba som mangler det meste av ytre rikdom, de tar imot Bibelen med åpne armer. De ligner på den gode jorda – la oss i Norge ligne på dem!

Ære være Far og Sønn og Hellig ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet.

Av Hans J. Sagrusten, bibelbrukskonsulent, Det Norske Bibelselskap

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO