Gå til innhold

12 Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil.

Forslag til forbønn og kollekttale

Ressurser til gudstjeneste på Bibeldagen

Forslag til forbønn

Gode Gud, vi takker deg for at vi har Bibelen og fritt kan lese i den. Vi ber for de mange i verden som ikke har mulighet til å få sin egen bibel. Vi ber i dag særlig for våre søsken i Egypt. Vi takker deg for alle der som har holdt fast på troen på deg gjennom tider med motstand. Vi takker deg for deres vitnesbyrd om å tilgi og elske alle mennesker. Vi ber deg velsigne Bibelselskapet i Egypt. Vi ber deg for bibelarbeidet i den koptiske kirken og de andre kirkene i landet. Gud, la ditt Ord ha framgang i Egypt.

Forslag til kollekttale

På Bibeldagen 2015 støtter norske menigheter arbeidet til Bibelselskapet i Egypt. Det er omkring 12 millioner kristne i Egypt, de aller fleste tilhører den gamle koptiske kirken. Dette er Midtøstens største kirke. Det har vært kristne i Egypt helt siden det første århundret etter Kristus. I dag lever de under sterkt press. Med vår gave kan vi være med og gi dem en håndsrekning i en vanskelig tid. De siste årene har det vært en fornyet glede over Bibelen i den koptiske kirken. Biskoper og prester ønsker at alle familier skal lese i Bibelen hver dag. Stadig flere kristne leser Bibelen selv eller sammen med andre. Gjennom samarbeidet med den koptiske kirken når Bibelselskapet ut til en halv million barn med kristne bøker og materiell hvert år. På Bibeldagen 2015 kan norske menigheter være med og støtte disse prosjektene i Egypt:

  • Utdeling av bibelbøker til barn i kirker og skoler 
  • Leseopplæring med Bibelen for voksne 
  • Å gjøre Bibelen tilgjengelig i bibelbutikker over hele Egypt 
  • Bibler til bibelstudiegrupper i Den koptiske kirken

I 2015 ønsker Bibelselskapet i Egypt å dele ut en illustrert bok med Lukasevangeliet til 100 000 sjuendeklassinger i kristne landsbyer. Hver bok koster 8 kroner å trykke. For 300 kroner kan en hel skoleklasse få boka med Lukasevangeliet og arbeidsoppgaver.

Vi takker menighetene for støtten til bibelarbeidet i Egypt.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO