Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

Preken på Bibeldagen (Såmannssøndag) 2015

Av Hans Johan Sagrusten, bibelbrukskonsulent i Bibelselskapet

Av seg selv

Tekst: Mark 4,26-32

«Av seg selv gir jorden grøde» (Mark 4,28)

«De kristne i Egypt elsker Bibelen», sier Ramez Atallah i Det egyptiske bibelselskapet. Han har opplevd hvordan etterspørselen etter bibler har økt de siste tretti årene. «Før solgte vi bare svarte bibler med gullsnitt», sier han. «Men i dag selger vi bibler i en mengde formater og farger, både trykte og digitale utgaver».

«Og da vi så at du kunne bestille pizza ved å ringe et femsifret nummer, da tenkte vi: Hvorfor skal det være enklere å få tak i en pizza enn en bibel?» sier Atallah. Så i dag kan du ringe 19250 og komme til den nærmeste av de 16 bibelbutikkene i landet. Til og med nettsiden til Bibelselskapet i Egypt har 19250.com som adresse. Bibelen skal være lett å få tak i, slik at alle som vil, kan lese den.

«Vi råder alle familier til å lese i Bibelen sammen – hver dag» sier Tawadros II, den smilende paven i den eldgamle koptiske kirken. De siste årene har det gått en bibelvekkelse over denne største kirken i Midtøsten. Stadig flere leser og studerer Bibelen, og hver uke holder koptiske prester og biskoper bibeltimer for de kristne. Til og med paven selv holder bibeltime hver uke, i katedralen i Kairo, som overføres på TV og internett. Du kan finne bibeltimene hans på nettstedet YouTube.

Pave Tawadros II var i Norge i juni 2014. Då kom han med et enkelt råd til alle som ønsker å lese i Bibelen: «Du skal aldri lukke Bibelen», sier han. «La Bibelen ligge åpen. For da blir du stadig kalt til å lese i den». En lukket bibel har lett for å havne i bokhylla. Men en åpen bibel vil stadig dra blikket ditt bort til seg.

For Bibelen har en iboende kraft til å skape troen i den som leser. Den som bruker tid med Bibelen, får kjenne dette. Vi vet ikke hvordan det går til, like lite som bonden skjønner hvordan kornet han sådde, vokser og gror. «Av seg selv gir jorden grøde», sier Jesus, og av seg selv skaper Bibelen tro og glede.

Ordet som er oversatt «av seg selv» på norsk, kunne nesten ha stått uoversatt i teksten. På gresk heter det «automate», og da skjønner alle hva det betyr: Automatisk, av seg selv gir jorden grøde. Når vi får den unike kombinasjonen av godt såkorn og god matjord, skjer det helt av seg selv, uten at bonden egentlig skjønner hva som skjer: Jorda gir grøde, på grunn av den iboende spirekraften.

I Egypt er kraften i den gode jorda lett å se. Der ligger den fruktbare Nildalen, med dyp jord som blir vannet av den brede Nilen. På begge sider ligger den ufruktbare ørkenen, men nede i dalen, hvor jorda er dyp og såkornet godt, gir jorda rikelig grøde. Dette bildet fra naturen forteller oss hvordan ordene i Bibelen er: De har denne iboende kraften til å gi grøde i livet vårt, nesten uten at vi skjønner det selv. Når de blir tatt imot i et åpent menneskehjerte, gir de frukt – av seg selv, «automate».

Denne søndagen blir den årlige Bibeldagen feiret i kirker landet over. På Bibeldagen blir vi på nytt inspirert til å åpne Bibelen og lese. Den inspirasjonen trenger vi. En ny undersøkelse viser at bare tre prosent av oss nordmenn leser i Bibelen hver dag, og syv av ti åpnet ikke Bibelen i det hele tatt i 2014. Men det finnes positive trekk: Blant unge mellom 18 og 29 år er det fem prosent som leser i Bibelen hver dag. Vi kan altså få inspirasjon fra ungdommen. På Facebook finnes det nå en side som heter «Gjennom Bibelen på et år». Der kan du få hjelp av andre til å lese gjennom Bibelen i løpet av 2015.

Det finnes mange måter å lese Bibelen på. Du kan få Bibelen som en app på smarttelefonen din eller som e-bok, eller høre på Bibelen som lydbok. Du kan få tilsendt dagens bibelord som tekstmelding eller e-post, eller du kan lese Bibelen på nettsiden bibelen.no. Det finnes så mange måter å lese Bibelen på i dag, måter som tidligere generasjoner ikke kunne ha drømt om. Men det viktigste er fremdeles, som Tawadros II sa, å ta tid til å lese i Bibelen hver dag. Det er den ene utfordringen på Bibeldagen.

Men på Bibeldagen vender vi alltid blikket utover mot kristne i andre land. I år vender vi blikket mot Egypt. Det er omkring 12 millioner kristne i landet, de aller fleste av dem tilhører Den koptiske kirke. De kristne i Egypt lever under hardt press. Det koster mye å bekjenne troen på Jesus. Men samtidig har de en glede over Bibelen som smitter over og inspirerer oss.

Dette er den andre utfordringen på Bibeldagen: Vi er knyttet sammen med søsken i troen som lever i andre land og under andre forhold enn vi gjør. De kan vi gi en håndsrekning på Bibeldagen. De har den samme retten som vi til å kunne kjøpe seg en bibel til en pris de kan betale, på et språk de forstår og i en form de kan bruke. I dag er det de kristne i Egypt som står i fokus. La oss bruke Bibeldagen til å støtte de kristne i Egypt med vår forbønn, og med et takkoffer til bibelarbeidet i landet.

For det er den samme naturloven som gjelder for bibelordet som for kornet i den gode jorda: Av seg selv gir jorda grøde. Når vi selv åpner Bibelen, skaper ordene troen på Jesus i oss. Og når vi hjelper andre til å få sin egen bibel, vil det samme ordet skape den samme troen, et sted langt borte fra oss. Av seg selv gir jorda grøde – «automate». Lat oss bruke Bibeldagen til å gi flere tilgang til dette ordet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO