Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

Barnas bibeldag

Bibeldagen kan gjerne feires som Barnas bibeldag. Historien til bibelselskapene i verden startet nemlig med et barn. Den unge jenta Mary Jones fra Wales hadde spart penger i flere år og gikk flere mil til fots for å kjøpe seg en bibel. Men da hun kom fram, hadde ikke presten en eneste bibel å selge. Men han ga likevel en bibel til den unge jenta.

Dette skjedde i 1796. Det vet vi fordi fortellingen om Mary Jones er referert i papirene fra den gangen Det britiske bibelselskapet ble stiftet i 1804. Presten som Mary oppsøkte, var nemlig til stede på stiftelsesmøtet og fortalte om den store mangelen på bibler på slutten av 1700-tallet. Slik ble historien om Mary Jones inspirasjonen til en verdensomspennende kjede av bibelselskaper.

Hvem gjør hva?

Barn utkledd som bibelske personer ønsker velkommen til gudstjeneste. Gamle konfirmantkapper kan farges i ulike farger og danne utgangspunkt for utkledningen:

  • Abraham og Sara med kompass
  • David med slynge eller kongekrone
  • Daniel med en tøyløve
  • Samuel og Eli med en lykt
  • Enken fra Sarepta med en krukke med mel
  • Rut med et kornband
  • Peter med fiskegarn
  • Marta med kaffekopper
  • Kvinnen ved brønnen med en bøtte vann

Gudstjenesten kan begynne med en konkurranse mellom høyre og venstre side i kirkerommet: Hvilke bibelske personer skal barna forestille?

Under gudstjenesten kan det deles ut bibler til barn i en bestemt aldergruppe, eller til konfirmantene.

Historien om Mary Jones kan fortelles som dagens preken. Den finnes også som PowerPoint-presentasjon.

Historien om Mary Jones kan også dramatiseres av barn, som et alternativ eller supplement til prekenen.

«Min favorittfortelling fra Bibelen»: Et barn, en ungdom, en voksen og en eldre kan dele sin favoritthistorie fra Bibelen og fortelle hvorfor de liker den spesielt godt.

Kirkerommet kan dekoreres med barnetegninger av fortellinger i Bibelen. Tegningene kan lages av en skoleklasse eller en barnegruppe i kirken.

Takkofferet går til arbeidet med å gi alle som ønsker det, en bibel på et språk de kan bruke og til en pris de kan betale.

For ytterligere informasjon - ta kontakt med Hans Sagrusten: telefon 479 76 473. 

Mary Jones fra Wales

Les historien om jenta som satte det hele i gang:
Bokmål tekst
Nynorsk tekst

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO