Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

Bønn til bruk på Bibeldagen

Etter en idé fra Farsund menighet


L: Liturg
F1:
Forbeder 1, 2, 3, og 4, som vender seg i de fire himmelretningene under bønnen.
   
L: La oss be for våre søsken i øst!
F3:Evige Gud, vi ber deg for våre søsken i Ukraina. Vi takker deg for alle som søker deg, midt i krig og uroligheter, og som ønsker å lese ditt Ord i Bibelen. Vi ber for alle dem som er på flukt i sitt eget land, og for dem som ikke har mulighet til å flykte. Styrk medarbeiderne i Bibelselskapet i Ukraina, så de kan fullføre den store oppgaven å gi bibler til alle som ønsker det. Gud, la ditt Ord ha framgang i Ukraina.
   
L: La oss be for våre søsken i sør!
F2:Barmhjertige Gud, vi ber deg for våre søsken i Syria. Vi ber om fred for alle i landet. Vi takker deg for alle som har holdt fast på troen på deg midt i krig og grusomheter. Vi ber for dem som er på flukt på grunn av troen på deg, og vi ber for dem som forfølger dem. Vi ber deg velsigne George Andrea og de andre i Bibelselskapet i Syria som distribuerer flere bibler enn noen gang før. Gud, la ditt Ord ha framgang i Syria.
   
L: La oss be for våre søsken i vest!
F1:Nådige Gud, vi ber deg for våre søsken på Cuba. Vi takker deg for den sterke lengselen etter deg og ditt Ord som du har skapt i folket der. Vi ber om at stadig flere må få høre om deg og tro på deg. Vi ber om at du velsigner bibelarbeidet i landet, slik at alle som ønsker det, kan få sin egen bibel. Velsign Alain Montano og de andre medarbeiderne i Bibelkommisjonen i landet. Gud, la ditt Ord ha framgang på Cuba.
   
L: La oss be for oss selv, her i nord!
F4:Gode Gud, vi ber deg for oss selv, her i Norge. Vi takker deg for at vi har Bibelen og fritt kan lese i den. Vi takker deg for at Ordet ditt har kommet også hit til oss. La oss ikke bli kvalt av rikdom og bekymringer, men la oss ta imot ditt Ord, slik den gode jorda tar imot såkornet. Velsign bibelarbeidet i landet vårt, slik at vi kan lese ditt Ord og slippe deg inn i hjertene våre. Gud, la ditt Ord ha framgang i oss.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO