Gå til innhold

1 La meg forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han likt med en slave, enda han eier alt.