Gå til innhold

16 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.

Powerpoint med manus

Last ned PowerPoint-presentasjoner (og manus) med tema fra Ukraina i forbindelse med Bibeldagen 2016.

For oss er Bibeldagen en av de viktigste dagene i året, fordi Bibelen er basis for alt kristent arbeid. Vi er svært glade i Bibelen - og håper at dette materiellet kan gi inspirasjon og glede. Lykke til med feiringen av Bibeldagen 2016.

Bibeldagen 2016 - bokmål (18 bilder)

18 bilder: Til bruk i gudstjenesten eller andre steder hvor man vil gi en presentasjon av bibeldagsprosjektet.Kommentarer ligger i notatfeltet til presentasjonen og kan også lastes ned som eget dokume...

Last ned

Bibeldagen 2016 - nynorsk (18 bilete)

18 bilete: Til bruk i gudstenesta eller andre stader der ein vil gje ein presentasjon av bibeldagsprosjektet. Kommentarane ligg i notatfeltet til presentasjonen. Du kan óg laste dei ned som eige dokum...

Last ned

Manus til Power-Point-presentasjon, bokmål

Kommentarer til Power-Point presentasjon, bokmål

Last ned

Manus til Power-Point-presentasjon, nynorsk

Kommentarar til Power-Point presentasjon, nynorsk

Last ned