Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Stoff til prekenen på Bibeldagen

Tekst: Matteus 13,24-30

Av Hans Johan Sagrusten, bibelbrukskonsulent i Bibelselskapet

– Vår oppgave er å så korn!

Anatoliy Raychynets kommer til Norge på Bibeldagen 2016. Han har arbeidet i Bibelselskapet i Ukraina i en årrekke og kjenner utfordringene i bibelarbeidet bedre enn noen annen. Vi spurte ham om å dele sine tanker om prekenteksten på Bibeldagen 2016, Matteus 13,24-30.

Anatoliy Raychynets (nr. 2 fra høyre) og andre medarbeidere i Bibelselskapet deler ut bibler i krigsområdene i Øst-Ukraina. (Foto: Bernt Greger Olsen)
Anatoliy Raychynets (nr. 2 fra høyre) og andre medarbeidere i Bibelselskapet deler ut bibler i krigsområdene i Øst-Ukraina. (Foto: Bernt Greger Olsen)

Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk til jordeieren og sa: ‘Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?’ ‘Det har en fiende gjort’, svarte han. Tjenerne spurte ham: ‘Vil du vi skal gå og luke det bort?’ ‘Nei’, svarte han, ‘for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.’»

Hva vil Anatoliy si om denne teksten, etter å ha arbeidet i Bibelselskapet i mange år?

– Bibelen sier at vi skal konsentrere oss om det som er vår hovedoppgave, nemlig å så korn, i stedet for å konsentrere oss om ugraset. Altfor ofte blir vi opptatt av ting som ikke er vår oppgave.

– Vi har jo fått en veldig stor oppgave med å spre kornet. Denne oppgaven er mer enn stor nok for oss! Men fienden vil at vi skal bli opptatt av det som ikke er vår oppgave, nemlig å prøve å luke ut ugraset.

Når Anatoliy leser teksten, tenker han også på andre fortellinger fra evangeliene:

– Jeg tenker på den oppgaven Jesus ga til Peter, da han fikk nøklene til himmelriket: De som følger Jesus har fått i oppgave å forkynne Guds Ord og invitere mennesker til himmelen. Det er ikke vår oppgave å luke ugras, det er Guds oppgave.

Han kjenner utfordringen med å konsentrere seg om det viktigste, fra sitt eget liv:

– Min egen erfaring fra Ukraina er at vi ofte blir belastet med unødvendige ting som plutselig ligger foran oss, men som ikke er vår hovedoppgave.

– Ved slutten av året hadde vi en samling i menigheten min. Vi ble sittende og analysere: Hvor mye tid brukte vi på å så kornet, og hvor mye brukte vi på unødvendige ting? Hva kan vi gjøre annerledes neste år, for være mer opptatt av det som er vår hovedoppgave?

Etter at krigen øst i Ukraina begynte i 2014, har prisene gått i været og lønningene gått ned. Mange har mistet både arbeid, hus og hjem. Derfor er det mange som nå ikke har råd til å kjøpe en bibel, og det vanlige bibelsalget har gått ned.

Men tallet på nytestamenter er tidoblet de siste årene. Krisen i landet har skapt en åndelig lengsel som har ført millioner av mennesker til kirkene, og mange ønsker seg en bibel eller et nytestamente. Med støtten som Bibelselskapet i Ukraina får på Bibeldagen i Norge, kan de spre enda flere billige nytestamenter, eller gratis utgaver til utdeling.

– Som bibelselskap er det vår oppgave å forkynne Guds Ord i Bibelen, sier Anatoliy.

– Gud gir oss mye undervisning i Bibelen om hvordan vi kan gjøre dette så godt og effektivt som mulig. Men han har ikke gitt oss mye undervisning om å luke ugras.

Han avslutter med å fortelle om bestefaren sin:

– Min bestefar var en gammel predikant. Han pleide å si: «Jeg er så takknemlig til Gud fordi han ikke ga nøklene til dødsriket til Peter, men bare nøklene til himmelriket. For det er dette vi skal gjøre: Vi skal invitere mennesker til himmelen!»

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO