Gå til innhold

1 Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der.

Bibeldagen 2017: Bibler til Sentral-Asia

Her finner du informasjon om Bibeldagen 2017:
Bibler til Sentral-Asia

– Vi kan i alle fall vise dem hendene våre (en husmenighet i et land i Sentral-Asia lytter til Bibelen fra en lydbok).

– Vi kan i alle fall vise dem hendene våre (en husmenighet i et land i Sentral-Asia lytter til Bibelen fra en lydbok).

Bibeldagen 2017 feires 11. og 12. februar.

Sentral-Asia består av seks land som før var en del av Sovjetunionen. Vi har i dag bibelselskapsarbeid i Kasakhstan, Usbekistan, Tadsjikistan, Aserbajdsjan og Kirgisistan.

Det bor 75 millioner mennesker i Sentral-Asia. Svært få har en bibel eller kjennskap til kristen tro, og islam vokser sterkt. Flere steder opplever også kirkene stor vekst, men de møter mange steder sterk motstand.

På Bibeldagen 2017 kan vi støtte de kristne i Sentral-Asia med bibler og nytestamenter som styrker dem i troen.

De innsamlede midlene under Bibeldagen 2017 skal gå til:

 • Bibler, nytestamenter og bibeldeler til barn og voksne (på bl.a. usbekisk, kasakhisk, kirgisisk, aseri og tadsjikisk)
 • Oversettelse av Bibelen til kirgisisk
 • Bibeldeler i stor skrift til eldre
 • Å gjøre Bibelen tilgjengelig på Internett

Bibeldagen 2017: Biblar til Sentral-Asia

Her finn du informasjon om Bibeldagen 2017:
Biblar til Sentral-Asia Les mer

Bønn til bruk på Bibeldagen

Etter en idé fra Farsund menighet Les mer

Barnas bibeldag

Bibeldagen kan gjerne feires som Barnas bibeldag. Historien til bibelselskapene i verden startet nemlig med et barn. Den unge jenta Mary Jones fra Wales hadde spart penger i flere år og gikk flere mil til fots for å kjøpe seg en bibel. Men da hun kom fram, hadde ikke presten en eneste bibel å selge. Men han ga likevel en bibel til den unge jenta. Les mer

Powerpoint med manus

Last ned PowerPoint-presentasjoner (og manus) med tema fra Sentral-Asia i forbindelse med Bibeldagen 2017. Les mer

Tekst og foto til menighetsbladet/kyrkjebladet

Last ned artikkelstoff med tema fra Sentral-Asia og foto i høy oppløsning: Til bruk for presse, til informasjonsformål og i menighetsbladet. Alle tekster foreligger både på bokmål og nynorsk. Les mer

Reportasjer og bilder

Bibelarbeidet i Sentral-Asia i tekst og bilder. Stoffet kan også benyttes i menighetsbladet. Les mer

Fakta om Sentral-Asia

Bibeldagen 2017 har fokus på Sentral-Asia.

Mellom Russland i nord og Afghanistan i sør, mellom Tyrkia i vest og Kina i øst, ligger noen av verdens mest spennende land, både historisk, kulturelt og religiøst. Bibeldagen 2017 setter fokus på Sentral-Asia.

 • Sentral-Asia omfatter landene Kasakhstan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Turkmenistan. Aserbajdsjan regnes også ofte å tilhøre Sentral-Asia både kulturelt og politisk.
 • Det bor omkring 75 millioner mennesker i Sentral-Asia:
  • Usbekistan: ca. 30 mill. innbyggere
  • Kasakhstan: ca. 17 mill. innbyggere
  • Aserbajdsjan: ca. 9 mill. innbyggere
  • Tadsjikistan: ca. 8 mill. innbyggere
  • Kirgisistan: ca. 6 mill. innbyggere
  • Turkmenistan: ca. 5 mill. innbyggere
 • Det drives bibelselskapsarbeid i alle landene i Sentral-Asia, bortsett fra Turkmenistan.
 • Islam er på sterk frammarsj og er den dominerende religionen i alle de seks landene. Men det er en voksende minoritet av kristne.
 • Landene i Sentral-Asia er blant de fattigste i verden.

Bibelselskapet samarbeider med alle kirkesamfunn.