Gå til innhold

14 Herren forkaster ikke sitt folk
og forlater ikke sin eiendom.

Innspill til prekenen på Bibeldagen fra pastorer i Sentral-Asia

Lukas 8,4–15

– Det viktigste er å fortsette å så

– Vi ser at selv om jorda er god, trengs det likevel mye hardt arbeid, bønn, og inngripen fra Gud selv. Vi har hatt 70 år med kommunistisk tørke og sult. Når vi ser på hele historien til kristendommen, er 25 år ingen ting!

Noen sitater fra teksten:

  • Kornet blir sådd på tross av alle vanskeligheter.
  • Selv om jorda er god, trengs det likevel mye hardt arbeid.
  • Vi har hatt 70 år med kommunistisk tørke og sult.
  • I hjertet er folk på leting etter den levende sannheten.
  • Vi kan stole på at hvert fjerde såkorn vil gi god avling.
  • Det som gir best resultat, er å så fra hjerte til hjerte.
  • Den viktigste lærdommen er at vi må fortsette å så.

Innledning

På Bibeldagen 2017 er lignelsen om såmannen og de fire slag jord (Lukas 8,4-15) prekentekst i mange norske kirker. Vi har spurt noen pastorer og kirkeledere i landene i Sentral-Asia om å dele sine tanker om lignelsen, ut fra situasjonen i sine egne land. I den følgende teksten har vi plassert svarene deres om hverandre, uten å identifisere hvilket land hvert enkelt svar kommer fra.

Hva sier denne lignelsen i deres sammenheng?

– I vår sammenheng forteller lignelsen at såkornet blir sådd på tross av alle vanskeligheter. For i landet vårt, med en befolkning på mange millioner, blir det sådd få såkorn. Vi mangler bibler på morsmålet vårt, og vi mangler såmenn som kan bringe Ordet ut. Høsten er stor, men arbeiderne er så få. Vi ber høstens Herre om å sende sine arbeidere ut på markene sine.

– Lignelsen forteller at Guds rikes lover fremdeles er de samme i dag: Det er viktig å fortsette å så i ulike slag jord for å få avling.

– I vår sammenheng sier lignelsen at vi må gjøre en innsats for å komme inn i Guds rike. For de fleste i landet vårt er det enkelt og uproblematisk å kalle seg religiøs, men de vet ingen ting om innholdet i det de tror på.

Hvilke av de fire typer jord ser dere i landene deres?

– I landet vårt ser vi alle de fire typer jord. Det er noen som tar imot såkornet bare for en kort tid. Det er også noen som faller fra Kristus når de møter utfordringer og ytre press, fordi de er redde eller skammer seg. Så er det også stadig flere som søker rikdommen, følger fristelsene og forlater tjenesten sin eller landet sitt, på leting etter et bedre liv. Men så er det også de som fortsetter å arbeide til Guds ære, på tross av alle vanskeligheter. Det er mange av denne siste gruppa her. Vi tror at det kommer til å bli flere av dem, og at de vil bære frukt som varer.

– I landet vårt ser det ut til at den tredje gruppa er den mest fremtredende: Det er tornebusker som kveler såkornet. En type torner kommer fra andre dominerende religioner i landet vårt. Det blir gjort mye for at bibelske sannheter ikke skal bli godtatt blant oss. Det blir spredt mye negativ informasjon om kristendommen i media. Og siden folk ikke har utdanning på dette området, stoler de på det som blir fortalt dem.

– En annen type torner er falske trosretninger som blomstrer for tiden. Selv om de fleste av dem spres i det skjulte, forfører de mange mennesker. En person som får feil informasjon, kan ikke skille mellom sannhet og løgn, og det gode såkornet dør uten å bære frukt.

Hvor kan dere tydeligst se den gode jorda, der såkornet vokser?

– For tiden ser vi den gode jorda tydeligst i befolkningen i de store byene.

– Vi ser at selv om jorda er god, trengs det likevel mye hardt arbeid, bønn, og inngripen fra Gud selv. Vi har hatt 70 år med kommunistisk tørke og sult. Når vi ser på hele historien til kristendommen, er 25 år ingen ting! Dette er bare begynnelsen på en tid med misjon og forkynnelse av evangeliet. På samme tid er det ikke bare vi som sår, for andre religioner arbeider også svært aktivt, og noen ganger har de større framgang. Men det er bare i det ytre de har framgang, for i hjertet er folk fremdeles på leting etter den levende sannheten.

– I dag er den måten å så på som gir best resultat, å så fra hjerte til hjerte. Her ligger det et enormt ansvar på hver enkelt troende – å gi det gode budskapet til hvert menneske, og å gi Bibelen til hver familie. Dette er en stor arbeidsmark.

– Den beste jorda finner vi blant tenåringer og barn. Dette er den gruppa som er mest åpen for det gode budskapet og som tar imot det med størst iver. Men på samme tid er det den mest sårbare gruppa, som er mest avhengig av støtte. For familien og miljøet omkring dem kan lett undertrykke dem og tvinge dem til å forlate den sannheten de har sagt ja til.

Hva kan vi lære av denne lignelsen?

– I denne lignelsen lærer vi at det viktigste er å fortsette å så. Dess flere såkorn som vi kaster utover, dess større blir avlingen vi vil få. Når vi ser på forholdstallet i lignelsen, kan vi stole på at hvert fjerde såkorn vil gi god avling.

– Den viktigste lærdommen fra denne lignelsen er at vi skal fortsette å så, samme hva som skjer! Da en ny lov som begrenser trosfriheten nylig ble innført, ble mange kristne skuffet - holder det frie landet vårt på å bli en lukket stat? Både foreldrene og besteforeldrene våre ble forfulgt for Ordets skyld - er det nå på tide for oss å forlate landet og flytte til et annet sted? Men neste søndag da jeg gikk til kirken, var det en ung mann fra den lokale folkegruppa som stanset meg og spurte hva jeg hadde i hånden. «Det er Bibelen, og jeg er på vei til en kirke», svarte jeg. «Hvor kan jeg få tak i en bibel?» spurte han. Jeg inviterte ham til kirken, men han svarte nei og forklarte at han måtte på jobben. Men jeg ba om å få adressen hans og sendte Bibelen til ham. Jeg tror at Guds ord kan arbeide i hjertet hans, for Bibelen er den beste misjonæren! Den søndagen tror jeg at en Herrens engel ble sendt for å sette mot i meg. For når folk stopper oss på gata og ber om bibler I byene våre, da er det fremdeles mye som kan gjøres!

Hvor viktig er Guds ord for dere?

– Vi kan ikke overvurdere hvor viktig Guds ord er. For enhver nasjon både var og er Ordet det mest fullkomne budskapet; det inneholder fylden av himmelske velsignelser. Det faktum at mange mennesker avviser Guds ord i dag, påvirker ikke Ordets sanne verdi.

– Guds ord er kilden for vår kommunikasjon med Gud. Han taler til oss gjennom Ordet - så enkelt er det. Det er Guds vilje som er skrevet til oss, og hvert menneske på jorda skulle kjenne det og følge det.

– Uten Guds ord ville livet vårt være fylt med frykt, fortvilelse og håpløshet - det ville være forferdelig.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO