Gå til innhold

1 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse,
og hans øre er ikke for tungt til å høre.

Bibeldagen 2018

Her finner du informasjon om Bibeldagen 2018:
Nye bibler til Syria og Irak

Filmen kan også lastes ned i HD-kvalitet

Bibeldagen 2018 feires 27. og 28. januar.

– De fleste biblene vi hadde, er brent og må erstattes, sier erkebiskop Yohanna Petros Mouche. De kristne i Syria og Irak samler seg på nytt til gudstjeneste. Men mange kirker er ødelagt og inventaret brent – også bibler og søndagsskolemateriell. Derfor vil vi på Bibeldagen 2018 samle inn penger til nye bibler og bøker, til erstatning for de som er brent. De trenger både bibler, nytestamenter, barnebibler og materiell til søndagsskolen.

– Det er mange som spør etter materiell til barna, sier George Andrea, leder i Bibelselskapet i Syria. Både Syria og Irak har en lang kristen historie. Kirkene her regner sin opprinnelse helt tilbake til det første århundre etter Kristus. Men på grunn av borgerkrigen i Syria og IS’ grusomme krigføring er tusenvis av kirker og kristne hjem ødelagt. Kristne har ikke bare mistet hus og hjem, men også biblene sine og andre kristne bøker.

Under hele krigen har Bibelselskapet holdt sine bibelutsalg åpne i både Damaskus, Aleppo og Erbil. De ansatte forteller at de aldri har distribuert flere bibler enn de siste årene. Krigen har skapt en lengsel hos mange etter å lære mer om Bibelens budskap.

– Det har aldri vært større behov for Bibelselskapet enn nå. Behovet for bibler har aldri vært større, sier Nabil Omiesh, leder i Bibelselskapet i Irak.

Det bor ca. 17 millioner mennesker i Syria og 37 millioner i Irak, men mange er på flukt, enten internt eller i andre land. På få år er Syrias 2 millioner kristne og Iraks 1,2 millioner blitt redusert til en tredjedel. De som er igjen, trenger vår støtte for å overleve, slik at en to tusen år lang kristen historie i Syria og Irak ikke brytes.

På Bibeldagen 2018 kan norske kristne få gi en håndsrekning til sine søsken i Syria og Irak. Takk for at dere vil være med og støtte bibelarbeidet i to av de eldste kristne kirker i verden.

De innsamlede midlene under Bibeldagen 2018 skal gå til:

  • Bibler, nytestamenter og kristen litteratur i Syria og Irak: Bibelselskapet distribuerer bibler på arabisk, gammelsyrisk (syriak) og arameisk.
  • Opplæring av søndagsskolelærere (Syria)
  • Bibeloversettelse til minoritetsspråk (Irak)
  • Forsoningsarbeid med bruk av Bibelen

SMS: Send BIBEL SYRIA til 2468 og du gir kr 200,- (nok til fire bibler)
Vipps: #94418. Meldingsfelt «Syria», ditt navn og adresse
Gi en gave online: Kommer senere

Takk for gaven!

Forbønn til bruk på Bibeldagen

Etter en idé fra Farsund menighet Les mer

Såmannssøndags-sang

Etter Lukas 8,4–15 og Jesaja 55 8,10–11 og Matteus 7,7
Kan synges på skotsk folketone Les mer

Barnas bibeldag

Bibeldagen kan gjerne feires som Barnas bibeldag. Historien til bibelselskapene i verden startet nemlig med et barn. Den unge jenta Mary Jones fra Wales hadde spart penger i flere år og gikk flere mil til fots for å kjøpe seg en bibel. Men da hun kom fram, hadde ikke presten en eneste bibel å selge. Men han ga likevel en bibel til den unge jenta. Les mer

Powerpoint med manus

Last ned PowerPoint-presentasjoner (og manus) med tema fra Syria og Irak i forbindelse med Bibeldagen 2018. Les mer

Tekst og foto til menighetsbladet/kyrkjebladet

Last ned artikkelstoff med tema fra Syria og Irak med foto i høy oppløsning: Til bruk for presse, til informasjonsformål og i menighetsbladet. Alle tekster foreligger både på bokmål og nynorsk. Les mer

Reportasjer og bilder

Bibelarbeidet i Syria og Irak i tekst og bilder. Stoffet kan også benyttes i menighetsbladet. Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO