Gå til innhold

39 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda

Powerpoint med manus

Last ned PowerPoint-presentasjoner (og manus) med tema fra Syria og Irak i forbindelse med Bibeldagen 2018.

Bibeldagen 2018 - bokmål (26 bilder)

26 bilder: Til bruk i gudstjenesten eller andre steder hvor man vil gi en presentasjon av bibeldagsprosjektet.Kommentarer ligger i notatfeltet til presentasjonen og kan også lastes ned som eget dokume...

Last ned

Bibeldagen 2018 - bokmål, kort versjon (13 bilder)

13 bilder: Til bruk i gudstjenesten eller andre steder hvor man vil gi en presentasjon av bibeldagsprosjektet.Kommentarer ligger i notatfeltet til presentasjonen og kan også lastes ned som eget dokume...

Last ned

Bibeldagen 2018 - nynorsk (26 bilete)

26 bilete: Til bruk i gudstenesta eller andre stader der ein vil gje ein presentasjon av bibeldagsprosjektet. Kommentarane ligg i notatfeltet til presentasjonen. Du kan óg laste dei ned som eige dokum...

Last ned

Bibeldagen 2018 - nynorsk, kort versjon (13 bilete)

13 bilete: Til bruk i gudstenesta eller andre stader der ein vil gje ein presentasjon av bibeldagsprosjektet. Kommentarane ligg i notatfeltet til presentasjonen. Du kan óg laste dei ned som eige dokum...

Last ned

Manus til Power-Point-presentasjon, bokmål

Kommentarer til Power-Point presentasjon, bokmål

Last ned

Manus til Power-Point-presentasjon, bokmål (kort versjon)

Kommentarer til Power-Point presentasjon, bokmål

Last ned

Manus til Power-Point-presentasjon, nynorsk

Kommentarar til Power-Point presentasjon, nynorsk

Last ned

Manus til Power-Point-presentasjon, nynorsk (kort versjon)

Kommentarar til Power-Point presentasjon, nynorsk

Last ned