Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Bibeldagen 2019: Bibelen til nye språk i Etiopia

Her finner du informasjon om Bibeldagen 2019:
Bibelen til nye språk i Etiopia

Bibeldagen 2019 feires 16. og 17. februar, men arbeidet gjelder hele 2019 - og gaver blir registrert hele året.

Filmen kan også lastes ned i HD-kvalitet.

Det føles så stort å høre evangeliet på vårt eget språk! Aleminesh Tagese og datteren Tesfaya (8) i Mekane Yesus-kirken i Hossana

I en tid da folket i Etiopia er fylt med ny tro på framtiden, vil vi hjelpe bibelselskapet i landet å spre Guds Ord til alle mennesker. Med mer enn 80 språk er det ennå mange som venter på en bibel på morsmålet sitt. På Bibeldagen 2019 kan norske menigheter være med og hjelpe dem.

Mer enn to millioner mennesker snakker konso-, kambatta- eller hadiyya-språket – de fleste av disse forstår ikke fellesspråket amharisk. De er derfor avhengige av en bibeloversettelse for å lese Guds Ord. Disse tre oversettelsene er snart ferdige, og norske menigheter kan være med og støtte fullføringen av prosjektene og trykking av de ferdige biblene.

– Når vi hører Guds Ord på vårt eget språk, går det rett til hjertet på oss, sier Bincho Bufebo, mor til bibeloversetter Tesfaye Abebe.

På Bibeldagen 2019 samler vi derfor inn penger til:

Mulenesh Tekele
Aleminesh Tagese med datteren Tesfaya (8) i Mekane Yesus-kirken i Hossana, 17. juni 2018
 • Fullføring av bibeloversettelsene til konso-, kambatta- og hadiyya-språket,
 • Leseopplæringsarbeid for å hjelpe folk å bruke de nye oversettelsene,
 • En amharisk bibelutgave med kommentarer for nye bibellesere,
 • Trykking og distribusjon av bibler og nytestamenter.

Bibelselskapet ber om at norske menigheter lar Bibelen til nye språk i Etiopia bli tema for den årlige Bibeldagen, på 17. februar eller en annen dag, og at takkofferet går til prosjektene i Etiopia.

Les mer under «Bibeldagen 2019» i margen til venstre.

Bibeldager for kommende år:

 • Bibeldagen 2020: 8. og 9. februar (Kina)
 • Bibeldagen 2021: 30. og 31. januar (Cuba)

Arrangementer på Bibeldagen 2019

Bibeldagen 2019 markeres med følgende arrangement. Les mer

Guds dyrebare ord

Tekster fra Det gamle testamentet leses mot tekster fra Det nye testamentet. I ett av oppleggene nedenfor inngår Såmannsliknelsen - som er aktuell på Bibeldagen. Opplegget kan utgjøre tekstlesningene eller prekenen denne dagen. Les mer

Såmannssøndags-sang

Etter Lukas 8,4–15 og Jesaja 55 8,10–11 og Matteus 7,7
Kan synges på skotsk folketone Les mer

Barnas bibeldag

Bibeldagen kan gjerne feires som Barnas bibeldag. Historien til bibelselskapene i verden startet nemlig med et barn. Den unge jenta Mary Jones fra Wales hadde spart penger i flere år og gikk flere mil til fots for å kjøpe seg en bibel. Men da hun kom fram, hadde ikke presten en eneste bibel å selge. Men han ga likevel en bibel til den unge jenta. Les mer

Powerpoint med manus

Last ned PowerPoint-presentasjoner (og manus) med tema fra Etiopia i forbindelse med Bibeldagen 2019. Les mer

Tekst og foto til menighetsbladet/kyrkjebladet

Last ned artikkelstoff med tema fra Etiopia med foto i høy oppløsning: Til bruk for presse, til informasjonsformål og i menighetsbladet. Alle tekster foreligger både på bokmål og nynorsk. Les mer

Reportasjer og bilder

Bibelarbeidet i Etiopia i tekst og bilder. Stoffet kan også benyttes i menighetsbladet. Les mer

Fakta om Etiopia:

 • Et av verdens eldste land
 • Har aldri vært kolonisert
 • 102 millioner innbyggere
 • Hovedstad: Addis Abeba
 • Offisielt språk: Amharisk
 • Over 80 ulike folkegrupper og språk
 • Hele Bibelen finnes i dag på ni språk.
 • Innen tre år vil hele Bibelen finnes på 16 språk.
 • Norsk misjon har arbeidet i Etiopia siden 1950-tallet
 • Kristne: 61 prosent
 • Muslimer: 34 prosent
 • Tradisjonelle religioner: 4 prosent

Bibeldagen 2019

Hva vil det si at Bibelselskapet driver med bibelmisjon? Og hva er egentlig «Bibeldagen»? Bernt Greger Olsen, bibelmisjonsleder i Bibelselskapet er gjest i «Bibelbølger».

Lytt her

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO