Gå til innhold

17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven.

Forbønn til bruk på Bibeldagen 2019


Etter en ide fra Farsund menighet

L: Liturg

F1 osv.:  Forbeder 1, 2, 3, og 4, som vender seg i de fire himmelretningene under bønnen.

   

L: La oss be for våre søsken i sør!

F1: Evige Gud, vi ber deg for våre søsken i Etiopia. Vi takker deg for den positive utviklingen i landet og ber om fred og framgang for alle menneskene i de ulike folkegruppene. Vi takker deg for den lange kristne historien i landet, og ber deg velsigne alle kirkene, både den ortodokse, den katolske og de protestantiske. Velsign arbeidet til Bibelselskapet, og velsign arbeidet med å gi ditt ord til de mer enn 80 ulike språkgruppene i landet. Gud, la ditt ord ha framgang i Etiopia.

 

L: La oss be for våre søsken i øst!

F2: Barmhjertige Gud, vi ber deg for våre søsken i Syria og Irak. Vi ber om fred og forsoning etter år med krig. Vi takker deg for alle som har holdt fast på troen på deg midt i krig og grusomheter. Vi ber for dem som er på flukt på grunn av troen på deg, og vi ber for dem som forfølger dem. Velsign medarbeiderne i Bibelselskapet i Syria og Irak. Hold din hånd over bibelbutikkene i Damaskus og Aleppo og Erbil, og hjelp medarbeiderne der å skaffe bibler til alle som ønsker seg en. Gud, la ditt Ord ha framgang i Syria og Irak.

   

L: La oss be for våre søsken i vest!

F3: Nådige Gud, vi ber deg for våre søsken på Cuba. Vi takker deg for den sterke lengselen etter deg og ditt Ord som du har skapt i folket der. Vi ber om at stadig flere må få høre om deg og tro på deg. Vi ber deg velsigne bibelarbeidet i landet, slik at alle som ønsker det, kan få sin egen bibel. La alle dem som har fått en bibel, bli styrket i troen av å lese i den, Velsign Alain Montano og de andre medarbeiderne i Bibelkommisjonen i landet. Gud, la ditt Ord ha framgang på Cuba.

   

L: La oss be for oss selv, her i nord!

F4: Gode Gud, vi ber deg for oss selv, her i Norge. Vi takker deg for at vi har Bibelen og fritt kan lese i den. Vi takker deg for at Ordet ditt har kommet også hit til oss. Vi ber om at våre hjerter ikke må være hard steingrunn, men åpne seg for ditt Ord. La oss ikke bli kvalt av rikdom og uro, men la oss ta imot ditt Ord, slik den gode jorda tar imot såkornet. Velsign bibelarbeidet i landet vårt, slik at vi kan lese ditt Ord og slippe deg inn i hjertet. Gud, la ditt Ord ha framgang i oss.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO