Gå til innhold

17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven.

Til prekenen på Bibeldagen 2019

Ugresset i hveten

24 Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. 25 Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. 26 Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. 27 Tjenerne gikk til jordeieren og sa: ‘Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?’ 28 ‘Det har en fiende gjort’, svarte han. Tjenerne spurte ham: ‘Vil du vi skal gå og luke det bort?’ 29 ‘Nei’, svarte han, ‘for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten. 30 La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.’»

(Matteus 13,2430)


Det gode kornet tåler å gro ved siden av ugresset

Matteus 13,24–30

Ingen som sår en åker, gleder seg over ugress! Når vi sår, gjør vi det med håp og bønn om godt og tjenlig vær slik at høsten blir god. Mange bønder har i årtusener kjent den fortvilelse som dagens tekst uttrykker. Ugresset spirer om kapp med det gode kornet. Hva skal vi nå gjøre?

I dette kapittelet er det flere lignelser knyttet til såkorn og spirende vekster som utdyper gudsrikets hemmeligheter. Lignelsene har et felles tema: Gud gir vekst. Guds rike er som spirekraftige frø som raust er øst utover jorden. Himmelriket har i seg selv spirekraft. Hver av lignelsene har også sitt særpreg. Vår lignelse tar opp temaet ugress. En fiende sådde ugress mens bonden sov. Ordet viser antagelig til et giftig raigress som ligner på hvete. Det har svarte frukter som blir synlige når gresset er modent.

Dilemmaet er kjent. Skal det lukes nå, eller skal høsten skille det gode fra det onde? I lignelsen blir tjenerne bedt om å vente. Når høsten kommer, skal ugresset sankes sammen for seg og brennes. Dels uttrykker dette stor tillit til det gode såkornets spirekraft. Det gode kornet vil vokse, og det tåler å gro ved siden av ugresset. Høstens herre vil i sin time skille det onde fra det gode. Dels gir lignelsen en oppfordring til forsiktighet. Det er ikke disiplenes oppgave å skille ut det onde og rense åkeren. Verdifullt korn kan gå tapt. En slik tolkning klinger sammen med de klare advarslene mot å dømme hverandre, Matt 7,1–5.Samtale

Evangelieteksten formidler stor tillit til såkornets spirekraft. I lignelsen blir tjenerne bedt om å vente med å luke pga. faren for å luke vekk det gode. I stedet for overivrig luking legger lignelsen opp til tålmodighet og ro – selv om man ser at ugress brer om seg. Hvordan skal vi lese denne formaningen? Hva sier dette til oss?Meditasjon

Gud,

ditt ord er sådd i mitt liv,

du har blåst din ånd inn i skriftene jeg leser.

Kjærlighet og håp vokser fram, Gud,

ditt ord spirer og gror.

Du elsker meg.

Jeg elsker deg.

Du er min Gud.

Jeg er ditt barn.

Jeg misliker sabotasje, Gud,

det er så mange vinder som blåser,

det er så mange planter som spirer og gror.

Gode vekster og dårlige vekster

side om side.

Kan jeg bare hvile i at ditt ord er

sterkere enn alt annet og at

din kjærlighet er der helt til slutt?Bønn

Himmelske Far, takk for ditt Ord! La det stadig på nytt gi begeistring, visdom, utfordring, påminnelser om din vilje.


Fra boken «Fra søndag til søndag, et møte med kirkeårets tekster 3. rekke» av Mari og Paul Erik Wirgenes, Verbum Forlag 2012Last ned teksten i PDF-format.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO