Gå til innhold

9 La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode.

Bibeldagen 2020

Her finner du informasjon om Bibeldagen 2020:
Bibler til Kina

Bibeldagen 2020 feires 8. og 9. februar, men arbeidet gjelder hele 2020 - og gaver blir registrert hele året.

Søndag 9. februar er det Såmannssøndag og Bibeldag. I kirken er det en lang tradisjon for å bruke denne dagen til å minne om hva Bibelen har betydd og betyr for oss som kirke, land og folk.

Bibelselskapet vil alltid være en garantist for at biblene som distribueres via oss holder kvalitetsmål. (Foto: Dag K. Smemo)
På Bibeldagen 2020 står Kina i fokus.

På Bibeldagen 2020 står Kina i fokus, og vi oppfordrer alle menigheter til å bruke denne dagen, eller en annen søndag i løpet av året, til å rette oppmerksomheten mot verdens mest folkerike land. I mange år har kirken i Kina hatt sterk vekst og fortsatt kommer mange nye mennesker til tro. Ingen vet med sikkerhet hvor mange kristne det er i Kina og anslagene varierer mellom 90 og 130 millioner, noen mener det kan ligge høyere enn det. Uansett bor flertallet, rundt 70%, av de kristne på landsbygda, som også er den fattigste delen av Kina. Behovet for billige og gratis bibler er derfor meget stort. Bibeltrykkeriet i Nanjing i Kina planlegger å trykke 3-4 millioner bibler for Kina i 2020.

Pengene som kommer inn vil primært gå til å bibelpapir for trykking av bibler. Papir til en bibel koster kun 10 kroner. i tillegg støtter vi også følgende prosjekter:

  • Hefter med bibeltekster til utdeling i kirker
  • Oversettelse til minoritetsspråk
  • Materiell til lederutdanning
  • Lette motorsykler til bruk for menighetsarbeidere i vanskelig tilgjengelige områder, slik at biblene kan nå ut til alle

Takk for trofast støtte til bibelarbeidet!

Med vennlig hilsen

BGO - signatur

Bernt G. Olsen
Bibelmisjonsleder

Gi en gave

Ti kroner rekker for papir til én bibel. For 250 kroner kan du gi hele 25 bibler til verdens mest folkerike land. Les mer

Besøk av taler/inspirator fra Bibelselskapet

Har dere lyst på besøk av taler/inspirator fra Bibelselskapet i forbindelse med markeringen av Bibeldagen 2020? Les mer

Prekenforberedelse til Bibeldagen

Såmannssøndag (Jes 55,8-13, Hebr 4,12-13; Luk 8,4-15) Les mer

Behov for bibler

Kue Wee Seng, leder for De forente bibelselskapers arbeid i Kina, forteller i korte trekk om bibelbehovet i Kina. Les mer

Guds dyrebare ord

Tekster fra Det gamle testamentet leses mot tekster fra Det nye testamentet. I ett av oppleggene nedenfor inngår Såmannsliknelsen - som er aktuell på Bibeldagen. Opplegget kan utgjøre tekstlesningene eller prekenen denne dagen. Les mer

Forbønn til bruk på Bibeldagen 2020

Etter en idé fra Farsund menighet Les mer

Såmannssøndags-sang

Etter Lukas 8,4–15 og Jesaja 55 8,10–11 og Matteus 7,7.
Kan synges på skotsk folketone Les mer

Kanaan-sangene

For alle som er interessert i salmer, er Kanaan-sangene et fenomen man burde vite noe om. For alle som er glade i Kina, er disse sangene en kilde til sterk inspirasjon.

Les mer

Barnas bibeldag

Bibeldagen kan gjerne feires som Barnas bibeldag. Historien til bibelselskapene i verden startet nemlig med et barn. Den unge jenta Mary Jones fra Wales hadde spart penger i flere år og gikk flere mil til fots for å kjøpe seg en bibel. Men da hun kom fram, hadde ikke presten en eneste bibel å selge. Men han ga likevel en bibel til den unge jenta. Les mer

Materiell til nedlasting

Hjelpemiddel og informasjonsmateriell. Les mer

Tekst og foto til menighetsbladet/kyrkjebladet

Last ned artikkelstoff med tema fra Kina med foto i høy oppløsning: Til bruk for presse, til informasjonsformål og i menighetsbladet. Les mer

Powerpoint med manus

Last ned PowerPoint-presentasjoner (og manus) med tema fra Kina i forbindelse med Bibeldagen 2020. Les mer
Gi online eller bruk vårt kontonummer: 3000.16.16869

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO