Gå til innhold

3 På dette vet vi at vi kjenner ham: at vi holder hans bud.

Bibeldagen 2020

Her finner du informasjon om Bibeldagen 2020:
Bibler til Kina

Bibeldagen 2020 feires 8. og 9. februar, men arbeidet gjelder hele 2020 - og gaver blir registrert hele året.

Søndag 9. februar er det Såmannssøndag og Bibeldag. I kirken er det en lang tradisjon for å bruke denne dagen til å minne om hva Bibelen har betydd og betyr for oss som kirke, land og folk.

Bibelselskapet vil alltid være en garantist for at biblene som distribueres via oss holder kvalitetsmål. (Foto: Dag K. Smemo)
På Bibeldagen 2020 står Kina i fokus.

På Bibeldagen 2020 står Kina i fokus, og vi oppfordrer alle menigheter til å bruke denne dagen, eller en annen søndag i løpet av året, til å rette oppmerksomheten mot verdens mest folkerike land. I mange år har kirken i Kina hatt sterk vekst og fortsatt kommer mange nye mennesker til tro. Ingen vet med sikkerhet hvor mange kristne det er i Kina og anslagene varierer mellom 40 og 100 millioner. Men rundt 70% av de kristne bor på landsbygda, som også er den fattigste delen av Kina. Behovet for billige og gratis bibler er derfor meget stort. Bibeltrykkeriet i Nanjing i Kina, vil få tillatelse til å trykke 3-4 millioner bibler for innenlands bruk i 2020.

Pengene som kommer inn vil primært gå til å bibelpapir for trykking av bibler. Papir til en bibel koster kun kr 10,-. Det vil imidlertid også bli gitt midler til følgende prosjekter:

  • Hefter med bibeltekster til utdeling i kirker
  • Oversettelse til minoritetsspråk
  • Materiell til lederutdanning
  • Lette motorsykler til bruk for menighetsarbeidere i vanskelig tilgjengelige områder

Takk for trofast støtte til bibelarbeidet!

Med vennlig hilsen

BGO - signatur
Bernt G. Olsen
Bibelmisjonsleder

Bibeldagen 2020

Her finn du informasjon om Bibeldagen 2020:
Biblar til Kina Les mer

Besøk av taler/inspirator fra Bibelselskapet

Har dere lyst på besøk av taler/inspirator fra Bibelselskapet i forbindelse med markeringen av Bibeldagen 2020?

Nå kan dere registrere deres ønske!
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO