Gå til innhold

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.

Barnas bibeldag

Bibeldagen kan gjerne feires som Barnas bibeldag. Historien til bibelselskapene i verden startet nemlig med et barn. Den unge jenta Mary Jones fra Wales hadde spart penger i flere år og gikk flere mil til fots for å kjøpe seg en bibel. Men da hun kom fram, hadde ikke presten en eneste bibel å selge. Men han ga likevel en bibel til den unge jenta.

Dette skjedde i 1796. Det vet vi fordi fortellingen om Mary Jones er referert i papirene fra den gangen Det britiske bibelselskapet ble stiftet i 1804. Presten som Mary oppsøkte, var nemlig til stede på stiftelsesmøtet og fortalte om den store mangelen på bibler på slutten av 1700-tallet. Slik ble historien om Mary Jones inspirasjonen til en verdensomspennende kjede av bibelselskaper.

Hvem gjør hva?

Barn utkledd som bibelske personer ønsker velkommen til gudstjeneste. Gamle konfirmantkapper kan farges i ulike farger og danne utgangspunkt for utkledningen:

  • Abraham og Sara med kompass
  • David med slynge eller kongekrone
  • Daniel med en tøyløve
  • Samuel og Eli med en lykt
  • Enken fra Sarepta med en krukke med mel
  • Rut med et kornband
  • Peter med fiskegarn
  • Marta med kaffekopper
  • Kvinnen ved brønnen med en bøtte vann

Gudstjenesten kan begynne med en konkurranse mellom høyre og venstre side i kirkerommet: Hvilke bibelske personer skal barna forestille?

Under gudstjenesten kan det deles ut bibler til barn i en bestemt aldergruppe, eller til konfirmantene.

Historien om Mary Jones kan fortelles som dagens preken. Den finnes også som PowerPoint-presentasjon med manus til de ulike bildene.

Historien om Mary Jones kan også dramatiseres av barn, som et alternativ eller supplement til prekenen.

«Min favorittfortelling fra Bibelen»: Et barn, en ungdom, en voksen og en eldre kan dele sin favoritthistorie fra Bibelen og fortelle hvorfor de liker den spesielt godt.

Kirkerommet kan dekoreres med barnetegninger av fortellinger i Bibelen. Tegningene kan lages av en skoleklasse eller en barnegruppe i kirken.

Takkofferet går til arbeidet med å gi alle som ønsker det, en bibel på et språk de kan bruke og til en pris de kan betale.

For ytterligere informasjon - ta kontakt med Ann-Catherine Kvistad: telefon 47 97 64 74.

Mary Jones fra Wales

Les historien om jenta som satte det hele i gang:
Bokmål tekst
Nynorsk tekst

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO