Gå til innhold

6 Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium,

Forbønn til bruk på Bibeldagen 2020

Etter en idé fra Farsund menighet


L: Liturg
F1:
Forbeder 1, 2, 3, og 4, som vender seg i de fire himmelretningene under bønnen.
   
L: La oss be for våre søsken i øst!
F3:Evige Gud, vi ber deg for våre søsken i Kina. Vi ber deg for folket i disse dagene da sykdomsepidemien truer. Vi ber deg om å spare liv, og styrke arbeidet med å hjelpe. Vi ber deg også for bibelarbeidet i landet. La bibler nå ut til alle regioner og folkegrupper i dette store landet. Vi takker deg for bibeltrykkeriet i Nanjing og de som arbeider der. Vi takker deg også for de kinesiske kristne, for deres utholdenhet og for deres kjærlighet til ditt ord. La dem bli til inspirasjon for oss. Gud, la ditt ord ha framgang i Kina.
   
L: La oss be for våre søsken i sør!
F2:Barmhjertige Gud, vi ber deg for våre søsken i Syria og Irak. Vi ber om fred og forsoning etter år med krig. Vi takker deg for alle som har holdt fast på troen på deg midt i krig og grusomheter. Vi ber for dem som er på flukt på grunn av troen på deg, og vi ber for dem som forfølger dem. Velsign medarbeiderne i Bibelselskapet i Syria og Irak. Hold din hånd over bibelbutikkene i Damaskus og Aleppo og Erbil, og hjelp medarbeiderne der å skaffe bibler til alle som ønsker seg en. Gud, la ditt Ord ha framgang i Syria og Irak.
   
L: La oss be for våre søsken i vest!
F1:Nådige Gud, vi ber deg for våre søsken på Cuba. Vi takker deg for den sterke lengselen etter deg og ditt Ord som du har skapt i folket der. Vi ber om at stadig flere må få høre om deg og tro på deg. Vi ber deg velsigne bibelarbeidet i landet, slik at alle som ønsker det, kan få sin egen bibel. La alle dem som har fått en bibel, bli styrket i troen av å lese i den, Velsign medarbeiderne i Bibelkommisjonen i landet. Gud, la ditt Ord ha framgang på Cuba.
   
L: La oss be for oss selv, her i nord!
F4:Gode Gud, vi ber deg for oss selv, her i Norge. Vi takker deg for at vi har Bibelen og fritt kan lese i den. Vi takker deg for at Ordet ditt har kommet også hit til oss. Vi ber om at våre hjerter ikke må være hard steingrunn, men åpne seg for ditt Ord. La oss ikke bli kvalt av rikdom og uro, men la oss ta imot ditt Ord, slik den gode jorda tar imot såkornet. Velsign bibelarbeidet i landet vårt, slik at vi kan lese ditt Ord og slippe deg inn i hjertet. Gud, la ditt Ord ha framgang i oss.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO