Gå til innhold

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.

Tekst og foto til menighetsbladet/kyrkjebladet

Last ned artikkelstoff med tema fra Kina med foto i høy oppløsning: Til bruk for presse, til informasjonsformål og i menighetsbladet.


Tema for Bibeldagen 2020: Kina.


Menigheter i Norge har lang tradisjon for å markere Bibeldagen. Det gjøres på forskjellige måter, men de fleste gjør dette for å feire hva Bibelen betyr, og har betydd, for oss som kirke, folk og land, gi en gave til land hvor Bibelen ikke er like lett tilgjengelig som hos oss, og ved å be for bibelarbeidet. De fleste velger å markere dagen på Såmannssøndagen. I 2020 faller denne på 9. februar. Denne gangen vil midlene som blir samlet inn i offer bli brukt til bibelarbeidet i Kina.

I mange år har kirkene i Kina hatt sterk vekst. Ingen vet med sikkerhet hvor mange kristne det er i Kina, og anslagene varierer mellom 40 og 100 millioner. Men rundt 70% av de kristne bor på landsbygda, som også er den fattigste delen av Kina. Behovet for billige og gratis bibler er derfor meget stort. Bibeltrykkeriet i Nanjing i Kina, vil få tillatelse til å trykke 3-4 millioner bibler for innenlands bruk i 2020. Pengene som kommer inn gjennom offer fra norske menigheter vil primært gå til å bibelpapir for trykking av bibler. Papir til en bibel koster kun kr 10,-.


Fakta om Kina:

  • Verdens mest folkerike land, estimert antall innbyggere: 1,4 milliarder mennesker.
  • Kina består av 22 provinser og flere regioner med indre selvstyre.
  • Landet har 56 nasjonale folkegrupper. Den største gruppen er Han-kinesere.

Informasjonstekst om Bibeldagen 2020 (bokmål)

Til presse, informasjonsformål eller til bruk i menighetsbladet.

Last ned

Informasjonstekst om Bibeldagen 2020 (nynorsk)

Til presse, informasjonsformål eller til bruk i kyrkjebladet.

Last ned

Foto til menighetsbladet - Bibeldagen 2020

Høy oppløsning - til trykk.

Last ned

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO