Gå til innhold

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.

Powerpoint med manus

Last ned PowerPoint-presentasjoner (og manus) med tema fra Kina i forbindelse med Bibeldagen 2020.

Bibeldagen 2020 - bokmål (13 bilder)

13 bilder: Til bruk i gudstjenesten eller andre steder hvor man vil gi en presentasjon av bibeldagsprosjektet. Kommentarer ligger i notatfeltet til presentasjonen og kan også lastes ned som eget dokum...

Last ned

Bibeldagen 2020 - nynorsk (13 bilete)

13 bilete: Til bruk i gudstenesta eller andre stader der ein vil gje ein presentasjon av bibeldagsprosjektet. Kommentarane ligg i notatfeltet til presentasjonen. Du kan óg laste dei ned som eige dokum...

Last ned

Manus til Power-Point-presentasjon, bokmål

Kommentarer til Power-Point presentasjon, bokmål

Last ned

Manus til Power-Point-presentasjon, nynorsk

Kommentarar til Power-Point presentasjonen, nynorsk

Last ned

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO