Gå til innhold

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.

Prekenforberedelse til Bibeldagen

Såmannssøndag (Jes 55,8-13, Hebr 4,12-13; Luk 8,4-15)

Av generalsekretær Paul Erik Wirgenes

Såmannssøndagen er en fast søndag i åpenbaringstiden. Den kommer fast to søndager før fastelavnssøndagen. Bibelselskapet har i lang tid oppfordret menigheter til å feire dagen som Bibeldagen. Mange menigheter har nå lang tradisjon på dette og kombinerer det med et offer til bibelmisjonen i Bibelselskapet. Dagen gir muligheten til både å fokusere på Bibelbruk i Norge og i den enkelte menighet samtidig som vi knyttes til det internasjonale Bibelarbeidet. Vi har dette året et særlig fokus på Bibelarbeidet i Kina.

Alle tekstene denne søndagen handler om Guds ord. Både evangelieteksten og GT teksten bruker bilder fra naturen om Guds ord. Felles for tekstene er en sterk fremhevning av Ordet kraft og virkning

Jesus brukte ofte lignelser når han talte til store folkemengder. Mange av Jesu lignelser henter sine fortellingsbilder fra jordbruk og evangeliene har flere lignelser om såkorn. Dagnes tekst om såkornet består av to deler. Selve lignelsen ble talt til folket, mens forklaringen ble gitt til disiplene i etterkant.

Såmannen i Jesu lignelse er ualminnelig raus. Han strør såkornet ut så de dyrebare kornene faller i all slags jord. Såkornet er Guds ord. Jesus sammenligner ulike jordsmonn med ulike måter mennesker kan ta imot ordet på. Det som skjer med såkornet i lignelsen, er et bilde på det som skjer når mennesker hører Guds ord. Lignelsen kan leses som en oppfordring til å høre Guds ord og gjøre etter det, på samme måte som lignelsen om å bygge sitt hus på fjell, Matt 7,24–27. Lignelsen kan også leses som en oppfordring til disiplene om å fortsette å spre Guds ord. «Noe» vil falle i god jord, og det vil bære hundre ganger det som ble sådd.

En lignelse har ofte en eller flere overraskende eller sjokkerende virkemidler for å fremheve lignelsens hovedtema. Denne lignelsen har to slike sentre i fokus: Det ene er såmannens raushet i hvordan såkornet spres både blant tornekratt og steinete veier. Såkorn er en dyrebar ressurs. Det har vært spart og passet på som en garanti for nok en vekstsesong. Såkorn er det siste man sløser med. Det andre overraskende elementet i denne lignelsen er den uhørte veksten i det som falt i god jord. Hele hundre ganger vekst i forhold til det ene såkorn overgår enhver jordbrukers erfaring i innhøstingen.

Til enkelthetene
Det som falt ved veien: Det ble sådd, men Guds motstander røvet straks ordet før det fikk slått rot. Evangelietekstene gir mange eksempler på hvordan motstanderen bortforklarer og truer evangeliet om Jesus.

Det som falt på steingrunn: Steingrunnen tillater kornet å spire, men bare en kort stund før det visner. Mennesker blomstrer opp i iver og glede over ordet et kort øyeblikk, men når de blir satt på prøve, faller de fra. Ordene kan leses som en advarsel til Jesu disipler. Motstand vil komme. Troen vil bli prøvet.

Det som falt blant tornebusker: Tornebusker kveler såkorn. Tiden går. Bekymringer og rikdom vokser som torner og kveler den spirende troen. Evangeliene har en rekke fortellinger som viser hvordan opptattheten av det materielle har i seg en trussel mot troens vekst og modning.

Det som falt i god jord: Den gode jord bærer frukt. Det er de som hører Jesu ord og gjør etter dem. En høst på 100 fold er uvirkelig mye og understreker det underlige ved dette såkornet.
Hovedpoenget i denne lignelsen kan forstås som et tredelt budskap:

  • Guds ord er sådd raust ut i verden.
  • Guds ord har en spirekraft som overgår alt.
  • Guds ord er truet i vårt liv.

Meditasjon
«… så skal en lese høyt i kirken.
Det skal være levende lys og
sånn at vi bare blir i fortellingen.
Så kan vi sove på gulvet
og ordene kan bare være der
som en jevn strøm
og vi vet ikke om vi sover eller er våkne.
Ordene bare er der.
Om Gud og om livet og sånt.
Det er fint…»

(fra en konfirmants loggbok om bokvake i kirken)


Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO